Arkiven är en viktig källa i all forskning. Att vara bekant med arkiv och arkivmaterial är en bra förberedelse för vidare studier. Arkivinstitutionerna värnar rätten att ta del av allmänna handlingar.

Att forska själv, att som en detektiv leta uppgifter i originalhandlingar, är både spännande och roligt. Att man samtidigt lär sig saker märker man knappast. Originalhandlingarna som studenterna använder väcker frågor som blir en naturlig utgångspunkt för att ta upp svåra ämnen. Både värdegrundsfrågor och frågor om källkritik m.m. kan diskuteras utifrån uppgifter i källorna.

Samtliga institutioner inom Riksarkivet erbjuder visningar för skolklasser och andra grupper. Några har också tagit fram särskilt undervisningsmaterial. Vissa har särskild personal anställd för den pedagogiska verksamheten.