När den Internationella Olympiska Kommittén 1909 beslutade att de femte olympiska spelen skulle tilldelas Sverige börjar överste Viktor Balck (den mest aktive i arbetet med olympiaden) planera för byggandet av en lämplig arena.

Stockholms Stadium

På initiativ av Sveriges Centralförening för idrottens främjande påbörjades byggandet av Stadion 1910 efter att Kungl. Maj:ts fastställt arkitekten Torben Gruts ritningar. Samme arkitekt som år 1906 ritade Solliden på Öland åt drottning Viktoria. Stadion är byggd i nationalromantisk stil, med murar uppförda i helsingborgstegel,  inspirationen hämtade Grut från Visby ringmurar. Den 1 juni 1912 kl 15 00 invigdes Stadion av konung Gustaf V och hela dagen kom att bli en storslagen fosterländsk fest. 

 

Prins Wilhelm, kronprins Gustaf Adolf och kung Gustaf V på en kunglig läktare

Massmedieevenemang

OS 1912 är ett av de första verkligt stora massmedieevenemangen i Sverige. Då den svenska organisationskommittén hade svårt att skilja på olympiska spel och olympiad (eg. den tidsrymd på fyra år som låg mellan antikens olympiska spel) och på sina brevpapper hade förtryckt ” V olympiaden” har spelen i Stockholm gått till historien som ”solskensolympiaden”.

Solskensolympiaden så kallad på grund av det osedvanligt soliga och varma vädret och den iscensattes i samtidens dagspress som ett lyckat evenemang vilket utspelade sig i ett fridfullt samhälle.

 

Öppningsceremonin vid de olympiska sommarspelen 1912. 

En av läktarna var då i två våningar, vilket gav en kapacitet på drygt 20 000 åskådare.

Mellan den 6 och 27 juli hålls de femte moderna olympiska spelen i Stockholm. Runt 2 500 idrottare, varav 57 var kvinnor, från 28 länder deltar i 105 grenar i 15 sporter. Totalt kommer 327 000 åskådare.

Myten om Siso Kanakuri dvs."japanen som försvann" omhuldas i pressen.

Läs om Maratonloppet och "japanen som försvann"

Greta Johansson guldmedaljör

Greta Johansson blir Sveriges första kvinnliga olympiska mästare efter att ha tagit guld i raka hopp för damer.

Läs om Greta Johansson, Sveriges första kvinnliga olympiska mästare

Kapten Ugglas morgongymnastik

Kapten Ugglas morgongymnastik på radio med början 1929 blir ett populärt program.

Läs om militär idrott och Bertil Uggla 
 

Källor och litteratur solskensolympiaden

Arkiv

 • Stockholmsolympiaden 1912, Riksarkivet Marieberg
 • Sveriges centralförenings för idrottens främjande arkiv, Riksarkivet Marieberg
 • Flottans idrottsförening, Krigsarkivet
 • Bertil Ugglas arkiv volym 4, Krigsarkivet

Litteraturtips till Olympiaden 1912

 • Jönsson, Åke ”Vägledning till Solskensolympiaden"
 • Kungl. Flottans idrottsförening i Stockholm 1891-1981 (red E. Gunnarsson) 1981
 • Suokas, Paulina: Klass och kön i svensk simsport kring sekelskiftet 1900.
 • Svensk militär idrott 1909-1959, utg. av Sveriges militära idrottsförbund. Stockholm : Folkförsvaret : 1960
 • Warfvinge, S: Officerarnas målskjutningsförbund 1859-1984
 • Widholm, Christian: ”Iscensättandet av Solskensolympiaden”
 • Wikberg, Karin: ”Amatör eller professionist? : studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903-1967”
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg