Han super bort pengarna! Hon latar sig och sköter inte hushållet! Han slår och kränker! Hon är otrogen! Sådana beskyllningar hörde till de vanligare när två makar var i luven på varandra under 1700- och 1800-talet.

   

detalj ur protokoll

 

"afwog och elak"

 

detalj ur protokoll   

"trolöse och niding"

 

detalj ur protokoll "brutit vårt äktenskap genom horsbrott"

 

Dokumenterade konflikter inom äktenskapet kan berätta mycket om ideal, normer och problem gällande t ex kvinnligt och manligt, arbetsfördelning och makars förhållande till varandra.

Genom klagomål, vittnesmål och försvarstal kan man se vilka argument människor använde i dessa frågor. Hur utmålades en misslyckad hustru eller man? Hur försvarade de sig?

Dessa konflikter skildras i kyrkorådsprotokoll men också i annat material. Här kan du läsa mer om var man kan hitta beskrivningar av bråkande makar.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg