Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och tre ledamöter som utses av regeringen. För var och en av ledamöterna finns en suppleant som utses på samma sätt. Nämnden utser inom sig vice ordförande.

Nämnden sammanträder efter behov, vilket under senare år varit 1-2 gånger per år.

Ledamöter i nämnden till och med den 30 juni 2021

  • Riksarkivarie Karin Åström Iko, ordförande
  • Fil dr Cecilia Candreus
  • Formgivaren Lena Bergström
  • Grafiske designern Gabor Palotai

Ersättare

  • Hovrättsrådet Ulrika Ihrfelt
  • Grafiske designern Örjan Nordling
  • Avdelningschefen, Magnus Olausson

Sammankallande, föredragande samt sekreterare

Statsheraldiker Henrik Klackenberg

Adjungerade till nämnden

  • Riksarkivets chefsjurist Efwa Westre Stövander
  • Riksarkivets heraldiske konstnär Henrik Dahlström
  • Bitr. statsheraldiker Carl Michael Raab

Ansvarig för sidan/kontakt 
Henrik Klackenberg