Öppettider framöver

Från och med den 4 maj kommer vi att ha öppet tisdag till torsdag 9.30 till 14.30. Förhandsbeställning av volymer krävs även fortsättningsvis och de flesta publika datorerna är avstängda.


Flytten är klar

Sedan 12 mars finns nu hela Krigsarkivets arkiv och bibliotek på plats i våra nya lokaler. Under flyttperioden byggdes det upp en kö av obesvarade ärenden som vi nu börjar komma tillrätta med. Däremot har pandemirestriktionerna gjort att kopior av handlingar efterfrågats i högre utsträckning så där kvarstår längre väntetider. Även med nuvarande restriktioner är det möjligt att få ut allmänna handlingar på plats i Riksarkivet Täby.

 

Vägledningar Krigsarkivet

Läs om pedagogiskt material här

Krigsarkivets kart- och ritningssamlingar

Aktuellt

Månadens dokument: En nedtecknad minnesbild

Kommande arrangemang

Inga aktuella arrangemang finns just nu.

För att hitta mer information, besök arrangemangssidan.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Lisan Nissar Borg