Flyttbestyr

Krigsarkivet håller på att flytta sin verksamhet till Täby.  Först i april 2021 räknar vi med att allt är på plats i våra nya lokaler. Under flyttperioden kommer en del material att vara oåtkomligt på grund av förestående flytt. När materialet är på plats i Arninge kommer det att visas i Nationell Arkivdatabas så att det för flyttat material kommer att finnas en knapp "Läsesal" för digital beställning. Eller så kan man kontakta Krigsarkivet för besked: Ring 010-476 75 50 eller e-posta forskarexpeditionen.kra[at]riksarkivet.se.

Material som ännu inte är flyttat kommer att kunna beställas för akuta ärenden. Kontakta då Krigsarkivet enligt ovan.

Räkna även med längre väntetider för att få frågor besvarade eller sekretessgranskningar gjorda.

Bestånd som redan finns på plats i Täby:
- Allt biblioteksmaterial
- Kartsamlingarna samt äldre delar av ritningsarkivet
- Öppna arkiv från före 1908 (med vissa undantag)
- Öppet och hemligt material från centrala staber
- Personarkiv
- Fotografisamlingarna

Vägledningar Krigsarkivet

Läs om pedagogiskt material här

Krigsarkivets kart- och ritningssamlingar

Aktuellt

Månadens dokument: En nedtecknad minnesbild

Kommande arrangemang

Inga aktuella arrangemang finns just nu.

För att hitta mer information, besök arrangemangssidan.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Lisan Nissar Borg