Sökning i registret kan ske på:

  • Namn eller Kategori
  • Vapenbilden eller dess delar. Välj en eller flera bilder och sök.
  • Blasoneringen (vapenbeskrivningen) eller enskilda ord i denna

Sökning visar samtliga träffar i registret - välj hur många Du vill se åt gången.

För mer information om enskilda vapen klicka på resp. namn och samtliga registeruppgifter om vapnet visas.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 2019:167 och 1970:498.