Vid Riksarkivet förvaltas fonder som årligen delar ut stipendier till stöd för arkivvetenskapligt relevant forskning och annan verksamhet inom kulturarvsområdet.

Läs mer på sidan för stipendier

Riksarkivet främjar även utvecklingen av enskild arkivverksamhet genom fördelning av statliga bidrag till enskilda arkivinstitutioner som inte omfattas av kultursamverkansmodellen avseende statens bidragsgivning till regional kulturverksamhet.

Läs mer på sidan för stöd till enskilda arkiv

Ansvarig för sidan/kontakt