Sökhjälp


Kategori


Ingår i
Namn
Byggnad
Vattendjur
Fyrfotadjur
Fågel
Människa
Stridsvapen
Krona
Symbol
Himlakropp
Sköldens delning 1
Sköldens delning 2
Övriga motiv
Verktyg, redskap 1
Verktyg, redskap 2
Samlingsnamn
Växt 1
Växt 2
Vapenbeskrivning
 


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 2019:167 och 1970:498.