Beställ vapenbild

Du kan endast beställa vapen ur det heraldiska registret

Heraldiskt register

Beställningsformulär för heraldiskt vapen

Villkor och priser

 • Den som beställt och betalat för att få ett nytt vapen uppritat får fritt använda det. Riksarkivet förbehåller sig dock rätt att publicera och sälja bilder av vapnet.
 • Återgivande i böcker, läromedel, tidningar och tidskrifter i en upplaga under 500 exemplar är avgiftsfritt. För publicering och spridning av vapen i andra fall utgår särskild avgift avhängig av upplaga och publiceringssätt. Kontakta Riksarkivet för närmare information. För användande i reklamsammanhang, kommersiella hemsidor och liknande utgår avgift.
 • Vid publicering skall tecknarens och Riksarkivets namn alltid utsättas.
 • Bildmanipulering är inte tillåten utan Riksarkivets skriftliga medgivande.
  Ett exemplar av utgiven publikation med uppgift om upplaga bör alltid tillställas Riksarkivet. Sker ej detta äventyras framtida publiceringstillstånd.
 • För användning av statliga vapen se Lagar.
 • Samtliga vapen i registret och på vår Heraldiska hemsida kan beställas hos Riksarkivet.
  Priset är 280:- kr/vapen.
 • Vid beställning av samtliga landskaps- (25) eller länsvapen (21) är priset 220:- kr/vapen.
 • Om även streckteckning önskas samtidigt tillkommer 50:- kr/vapen.
 • För flaggteckningar gäller samma priser som för vapen.
 • Inscanning av äldre vapen, inklusive färgutskrift, 280:- kr/styck.
 • Vektorisering eller uppritning av nya vapen debiteras 1200:- kr/tim + moms.
 • Vapnen levereras som pappersutskrift, på CD (tillkommer 30:-) eller via e-post.

 

Använd vår beställningsblankett (se ovan)
eller skicka beställningsblanketten per post till
Riksarkivet
Box 7223
187 13 Täby
eller sänd den till riksarkivet[at]riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt