Här är några förslag på var du kan läsa mer om äktenskaplig osämja, kyrkoråd och byorganisation.

bokomslag 

Om bråkande makar
Konflikten mellan Brita Olofsdotter och Jon Persson har, tillsammans med många andra konflikter mellan makar i 1700- och 1800-talets Bjuråker, analyserats av historikern Rosemarie Fiebranz. Upplysningar om hennes bok och annan läsning om oenighet inom äktenskapet hittar du här och här. Se även här om oeniga makar på 1500-talet.

 

Om kyrkoråd
Karl Herbert Johansson: Svensk sockensjälvstyrelse 1686–1862. Studier särskilt med hänsyn till Linköpings stift. Lund: Gleerups 1937

 

Om byorganisation
Mats Hellspong & Orvar Löfgren: Land och stad. Svenska samhällstyper och livsformer från medeltid till nutid. Lund: Gleerups 1972

Olov Isaksson: Bystämma och bystadga. Organisationsformer i övre Norrlands kustbyar. Om samspelet mellan lokal tradition och central påverkan. Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 1967

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg