Dagböcker kan vara ett fascinerande material, oavsett om de är skrivna nyligen eller för hundratals år sedan. Här följer några axplock ur den rika floran av tryckta dagböcker och forskning som handlar om eller bygger på dagböcker.

bokomslag Anne Franks dagbokbokomslag Ett rum för dagenbokomslag Personligtbokomslag Min vandring dag för dag

 

Dagböcker utgivna i tryck

Barbro Alving: Personligt volym 1–4. Dagböcker och brev 1927–1959, sammanställda av Ruffa Alving-Olin och Birgit Petri, Hedemora: Gidlunds förlag 1990

Backåkers Eriks dagbok 1861–1914 volym 1–5, utgiven av John Svenske, Uppsala: Gustav Adolfs akademien 1987

Anne Franks dagbok. Den oavkortade originalutgåvan. Anteckningar från gömstället 12 juni 1942–1 augusti 1944. Stockholm: Norstedt 2005

Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter volym 1–12, utgivna av August Quennerstedt. Lund: Gleerup 1901–1921


Forskning som bygger på dagböcker

Ann-Catrine Edlund: Ett rum för dagen. En studie av två kvinnors dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö. Umeå: Kulturgräns norr 2007

bokomslag Att åldras i Backåkers 

Anna Götlind: Att åldras i Backåkers. En mikrohistorisk studie av de äldres levnadsvillkor på en småbrukargård i södra Dalara 1826–2001. Falun: Dalarnas forskningsråd 2001

Britt Liljewall: Bondevardag och samhällsförändring. Studier i och kring västsvenska bondedagböcker från 1800-talet. Göteborg: Historiska institutionen vid Göteborgs Universitet 1995

 

Christina Sjöblad: Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet. Stockholm: Carlsson 1997 (innehåller en rejäl inledning om dagboken som genre och dagböckernas historia)


Förteckningar över bevarade dagböcker

Eva Haettner Aurelius, Lisbeth Larsson & Christina Sjöblad: Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650–1989. En bibliografi. Lund: Lund University Press 1991

Bo Larsson: Svenska bondedagböcker. Ett nationalregister. Stockholm: Nordiska museet 1992

 

Dagböcker som undervisningsmaterial

Barbro Kraemer: Bondedagböcker i skolan! Kan det va' nåt? Bondedagböcker som lokalhistorisk källa. Ingår i: Att använda lokalhistoria i undervisningen, red. Hans Nilsson. Linköping: Lärarutbildningen, Linköpings Universitet 1995

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg