Born digital, översikt myndigheter L–P


Linnejubiléet 2007
Arkiv Linnejubiléet 2007
Systemets namn Hemsida
År
Format
Kommentar www.linne2007.se

Luftfartsverket
Arkiv Luftfartsverket
Systemets namn DARSA (Delay Analysis Report at Swedish Airports).
År 2001–2010
Kommentar System för mätning av förseningar av flyg inom linjefart, charter och frakt.

Luftfartsverket
Arkiv Luftfartsverket
Systemets namn Diarium för Projekt 2002
År 1999–2006
Format XML
Kommentar Diarium för Projekt 2002, en projektorganisation inom Luftfarstverket.

Luftfartsverket
Arkiv Luftfartsverket
Systemets namn Digitala bilder
År –2010
Format Bilder, JPEG
Kommentar Digitala bilder som producerats i verksamheten som dokumentation av verksamheten och som en del av webbsidorna och nyhetsflödet Även en del digitala kopior av de analoga bilderna. Bilderna härrör från åren 1894–2010.

Luftfartsverket
Arkiv Luftfartsverket
Systemets namn Extern webbplats
År –2010
Format
Kommentar Externwebb vid tidpunkten för LFV:s och Swedavias separation 2010-03-31.

Luftfartsverket
Arkiv Luftfartsverket
Systemets namn FLORA – Flygplatsoperativ rapport
År 1991–2009
Format XML
Kommentar Flora användes för att registrera avvikelser och incidenter, inom ramen för den operativa verksamheten, som påverkade säkerheten på flygplatsen eller för flygtrafiken eller som påverkat den operativa tjänsten, t.ex. genom förseningar.

Luftfartsverket
Arkiv Luftfartsverket
Systemets namn Intranät
År –2010
Format
Kommentar Uttagsdatum 2010-03-31 vid tidpunkten för LFV:s och Swedavias separation.

Luftfartsverket
Arkiv Luftfartsverket
Systemets namn LUMA (Luftfartsverkets Uppföljning av Miljödata – Applikation)
År 2007–2010
Format XML
Kommentar LUMA (Luftfartsverkets Uppföljning av Miljödata - Applikation) var LFVs system för miljöuppföljning från 2007. Det innehöll information om bl.a. bränsleförbrukning, vattenåtgång, uppföljning av miljömål, tillståndsprövningar, etc. (Innehåller även uppgifter från 2006)

Luftfartsverket
Arkiv Luftfartsverket
Systemets namn MISTRAL
År
Format Filsamling text-filer samt pdf.
Kommentar Rapporter ur ekonomisystemet Mistral. Uttaget 2002.

Luftfartsverket
Arkiv Luftfartsverket
Systemets namn TRISS – TRaffic Invoice Statistic System.
År 1992–2010
Kommentar

Luftfartsverket
Arkiv Luftfartsverket
Systemets namn W3D3
År 1995–2005
Format XML
Kommentar

Luftfartsverket
Arkiv Luftfartsverket, flera delarkiv
Systemets namn Luftfartsverket sökregister
År
Format PDF/A samt en sekventiell fil
Kommentar Tillhör olika delarkiv

Luftfartsverket
Arkiv Luftfartsverket, Luftfartinspektionens arkiv
Systemets namn Digitaliserade certifikatakter
År
Format
Kommentar Digitaliserade certifikatakter utfärdade av Luftfartsinspektionen. Certifikat för personer födda mellan 1897-11-09–1979-10-18.

Luftfartsverket
Arkiv Luftfartsverket, Luftfartinspektionens arkiv
Systemets namn Incident- och haveridatabas
År 1989–2002
Format XML
Kommentar Uttag ur Luftfartsinspektionens incident- och haveridatabas. Ärendesystem för att notera rapporterade händelser och vilka åtgärder som vidtogs.

Luftfartsverket
Arkiv Luftfartsverket, Luftfartinspektionens arkiv
Systemets namn DIS-L
År 1995–2004
Format XML
Kommentar Luftfartsinspektionens diarium.

Lunds universitet/Lärarhögskolan i Malmö
Arkiv Lunds universitet/Lärarhögskolan i Malmö, Pedagogisk- psykologiska institutionen
Systemets namn Huvudregister A, MÄNGD
År 1972–1973
Format
Kommentar

Lunds universitet, institutionen för pediatrik
Arkiv Lunds universitet, institutionen för pediatrik
Systemets namn Längd och vikt hos skolbarn, Apolipoprotein hos skolbarn
År 1986
Format
Kommentar Längd och vikt hos skolbarn å.k. 4, ht-86 i Malmö, Apolipoprotein hos skolbarn å.k. 4, ht-86 i Malmö 1986.

Läkemedelsverket (f.d. Socialstyrelsens läkemedelsavdelning)
Arkiv Läkemedelsverket (f.d. Socialstyrelsens läkemedelsavdelning)
Systemets namn STADIS B, diarieföringssystem
År 1986–1989
Format
Kommentar Statskontorets generella datorbaserade diarieföringssystem för åren 1986-1989. STADIS är ett system för ärenderegistrering.

Länsrätterna i Blekinge län, Gävleborgs län, Kalmar län, Södermanlands län, Västmanlands län samt Tingsrätten i Karlskrona
Arkiv Länsrätterna i Blekinge län, Gävleborgs län, Kalmar län, Södermanlands län, Västmanlands län samt Tingsrätten i Karlskrona
Systemets namn ACTA, digitalt administrativt diarium
År 2000–2010
Format XML
Kommentar År 2000–2010 är endast ungefärligt för de olika länsrätterna. För Tingsrätten i Landskrona innehåller registret uppgifter för åren 2000–2001.

Länsskattemyndigheten, samtliga län
Arkiv Länsskattemyndigheten, samtliga län
Systemets namn Regionalt fastighetstaxeringssystem – Fastighetstaxeringslängd
År 1987–1993
Format
Kommentar Se även Skattemyndigheten, samtliga län. Luckor finns för vissa län och år. För tidigare år se Länsstyrelsen, samtliga län.

Länsskattemyndigheten, samtliga län
Arkiv Länsskattemyndigheten, samtliga län
Systemets namn Regionalt folkbokföringssystem – Mantalslängd
År 1987–1992 (avser 1988–1993)
Format
Kommentar Se även Skattemyndigheten, samtliga län. Luckor kan finnas för vissa län och år. För tidigare år se Länsstyrelsen, samtliga län.

Länsskattemyndigheten, samtliga län
Arkiv Länsskattemyndigheten, samtliga län
Systemets namn Regionalt skattesystem – Skattelängd
År 1987–1992
Format
Kommentar Se även Skattemyndigheten, samtliga län. Luckor finns för vissa län och år. För tidigare år se Länsstyrelsen, samtliga län.

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Arkiv Länsstyrelsen i Malmöhus län
Systemets namn LVM-register
År 1991–1997
Format
Kommentar LVM = Lagen om vård av missbrukare. LVM-register för Malmöhus län. Statistik över LVM-anmälningar i Malmöhus län. Endast årtal finns för uttagets tidsgränser.

Länsstyrelsen, samtliga län
Arkiv Länsstyrelsen, samtliga län
Systemets namn Regionalt system för folkbokföring och beskattning
År 1971–1981
Format
Kommentar Fastighetslängd 1974, 1976–1980, Förmögenhetslängd 1971–1977, Inkomstlängd 1977, Mantalslängd 1971–1980.

Länsstyrelsen, samtliga län
Arkiv Länsstyrelsen, samtliga län – Mervärdesskatteenheten
Systemets namn Regionalt system för mervärdesskatt – Mervärdesskatteregistret
År 1974–1981
Format
Kommentar Samlingspost för samtliga år/län. För mer detaljerad information om visst år eller län, kontakta Riksarkivet. För senare årgångar se Länskattemyndigheten, samtliga län.

Länsstyrelsen, samtliga län
Arkiv Länsstyrelsen, samtliga län – Dataenheten
Systemets namn Regionalt fastighetstaxeringssystem – Fastighetstaxeringslängd
År 1981–1986
Format
Kommentar För senare år se Länskattemyndigheten, samtliga län.

Länsstyrelsen, samtliga län
Arkiv Länsstyrelsen, samtliga län – Dataenheten
Systemets namn Regionalt folkbokföringssystem – Mantalslängd
År 1981–1986
Format
Kommentar För senare år se Länskattemyndigheten, samtliga län.

Länsstyrelsen, samtliga län
Arkiv Länsstyrelsen, samtliga län – Dataenheten
Systemets namn Regionalt skattesystem – Skattelängd
År 1979–1986
Format
Kommentar För senare år se Länskattemyndigheten, samtliga län.

Lärarhögskolan i Malmö
Arkiv Pedagogisk- psykologiska institutionen vid lärarhögskolan i Malmö
Systemets namn
År
Format
Kommentar Se Universitetet i Lund, Pedagogiska institutionen.

Lärarhögskolan i Uppsala
Arkiv Institutionen för pedagogik
Systemets namn
År
Format
Kommentar Se Universitetet i Uppsala, Pedagogiska institutionen.

Malmöhus läns landsting
Arkiv Lunds sjukvårdsdistrikt
Systemets namn Patientregister - Dalby läkarstation, Öppen och sluten vård 1969, Öppen och sluten vård 1973–1974, Sjukskrivningar 1973–1974
År
Format
Kommentar OBS! Registret har återställts till Regionarkivet i Skåne.

Medicinska forskningsrådet (Statens medicinska forskningsråd) (MFR)
Arkiv Medicinska forskningsrådet (Statens medicinska forskningsråd) (MFR)
Systemets namn Handlingar ur ekonomisystemet AGRESSO
År 1997–2000
Format
Kommentar

Medicinska forskningsrådet (Statens medicinska forskningsråd) (MFR)
Arkiv Medicinska forskningsrådet (Statens medicinska forskningsråd) (MFR)
Systemets namn MFR Forskningsregister: Projekthanteringssystem för ansökningar
År 1997–2000
Format Sekventiella filer
Kommentar

Myndigheten för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY-myndigheten)
Arkiv Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Systemets namn Diarium
År 2001–2009
Format
Kommentar

Myndigheten för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY-myndigheten)
Arkiv Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Systemets namn Webbsida
År 2001–2009
Format
Kommentar

Myndigheten för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY-myndigheten)
Arkiv Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Systemets namn Ekonomisystem
År 2001–2009
Format
Kommentar

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU)
Arkiv Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU)
Systemets namn Hemsidor
År
Format
Kommentar www.nshu.se samt www.netuniversity.se

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU)
Arkiv Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU)
Systemets namn Diarium
År 2002–2008
Format
Kommentar

Myndigheten för skolutveckling (MSU)
Arkiv Myndigheten för skolutveckling (MSU)
Systemets namn Publikationer
År
Format
Kommentar

Myndigheten för skolutveckling (MSU) 
Arkiv Myndigheten för skolutveckling (MSU)
Systemets namn Hemsidor
År
Format
Kommentar www.skolutveckling.se

Myndigheten för skolutveckling (MSU) 
Arkiv Myndigheten för skolutveckling (MSU)
Systemets namn Diarium
År 2003–2008
Format
Kommentar

Myndigheter anslutna till System S
Arkiv Myndigheter anslutna till System S
Systemets namn System S - Kassabokföringsregister (KR-1)
År 1968/69–1984/85
Format
Kommentar

Myndigheter anslutna till TEMOS
Arkiv Myndigheter anslutna till TEMOS
Systemets namn TEMOS
År 1987/1988–1993/1994
Format
Kommentar TEMOS - det tekniskt moderniserade System-S Huvudboksregister, transaktionsregister, utbetalningsregister

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL)
Arkiv Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL)
Systemets namn Olika system
År
Format
Kommentar Se Centrum för flexibelt lärande, CFL

Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR)
Arkiv Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR)
Systemets namn Diarie- och ärendehanteringssystemet för NFR - DORIS
År 1984–2003
Format
Kommentar

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
Arkiv Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
Systemets namn STINS
År 1965–2001
Format csv-filer
Kommentar STINS är ett datasystem för handläggning av regionala stöd. Ordet STINS är en förkortning av stödinstrument.

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Arkiv Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Systemets namn Diarium
År 1999–2008
Format XML
Kommentar

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Arkiv Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Systemets namn webbplatsen www.homo.se
År Uttagen 2008
Format
Kommentar

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)
Arkiv Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)
Systemets namn Diarium
År 1986–2008
Format XML-filer
Kommentar

Pensionsmyndigheten
Arkiv Pensionsmyndigheten
Systemets namn Frivillig pension (FP)
År 2010–2017
Format sekventiella filer fast fält och postlängd.
Kommentar Registret användes för administration av ärenden om frivillig pension och utbetalning av frivillig pension samt uppföljning och utvärdering av försäkringstekniska antaganden rörande ränte-, dödlighet- och omkostnadsutveckling. Registret användes även för individuella vinstberäkningar och statistikframställning. För tidigare årgångar se Riksförsäkringsverket och Försäkringskassan.

Pliktverket/Värnpliktsverket
Arkiv Pliktverket/Värnpliktsverket
Systemets namn INSARK (Inskrivningsarkivregistret)
År 1969–1997
Format Teckenseparerade csv-filer
Kommentar Datasetet uppdaterades av Riksarkivet 2013-10-21 då tidigare version visade sig sakna viss data.

Postverket
Arkiv Postverket
Systemets namn PAT (Posten Avlöningar Tjänstemän)
År 1989–1993
Format
Kommentar