Born digital, översikt myndigheter A–D


Allmänna reklamationsnämnden
Arkiv Allmänna reklamationsnämnden
Systemets namn Diarium BRS/Ärende
År 1976–2003
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar Innehåller uppgifter om ARNs tvisteärenden med uppgifter om anmälare och motparter och klassificering av ärenden samt information om nämndens administrativa ärenden.

Arbetarskyddsstyrelsen
Arkiv Arbetarskyddsstyrelsen
Systemets namn Paralogs ärendehanteringssystem (PÄR)
År 1990–2000
Format XML
Kommentar

Arbetarskyddsstyrelsen (1990–2000)
Arkiv Arbetarskyddsstyrelsen (1990–2000)
Systemets namn Sökregister till mikrofilmade arbetsskadeanmälningar samt tillhörande PM
År 1979–2001
Format XML
Kommentar

Arbetarskyddsstyrelsen (ASS)
Arkiv Arbetarskyddsstyrelsen (ASS)
Systemets namn Exponeringsregistret
År 1970–1990
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar Exponeringsregistret omfattar ca. 100 000 individer, vilka har utsatts för asbest eller kvarts vid svenska arbetsplatser och som läkarundersöktes mellan åren 1970 och 1990.

Arbetarskyddsstyrelsen (ASS)
Arkiv Arbetarskyddsstyrelsen
Systemets namn Fallregister rörande Asbestos
År 1958–1985
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar

Arbetsförmedlingen
Arkiv Arbetsförmedlingen
Systemets namn Arbetsförmedlingen informationssystem, AIS-F
År 2008–2013
Format Sekventiella filer. Vissa årgångar med fast fält- och postlängd vissa teckenseparerade.
Kommentar Efterföljare till Arbetsmarknadsverkets AIS-F 1997-1999, 2001-2007

Arbetsförmedlingen
Arkiv Arbetsförmedlingen
Systemets namn Handlingsplan (HPL)
År 2008–2016
Format Sekventiella filer. Vissa årgångar med fast fält- och postlängd vissa teckenseparerade.
Kommentar Handlingsplan ingick t.o.m. år 2006 i systemet AIS-F. Bröts ut till eget system fr.o.m. 2007, se Arbetsmarknadsverket.

Arbetsförmedlingen
Arkiv Arbetsförmedlingen
Systemets namn AIS-Å (Arbetsförmedlingens Informationssystem - Åtgärd)
År 2009–2015
Format csv
Kommentar

Arbetslivsinstitutet
Arkiv Arbetslivsinstitutet
Systemets namn Diarium ReALIst
År 1995–2007
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar Arbetslivsinstitutets diarium

Arbetslivsinstitutet
Arkiv Arbetslivsinstitutet
Systemets namn Webbsidor
År t.o.m. 2007
Format Html-filer
Kommentar Intranät, Webbplats, ALI-Syd, SALTSA, Skolliv och Worklife

Arbetslivsinstitutet
Arkiv Arbetslivsinstitutet
Systemets namn Personaldatabas
År Sekventiella filer med fast fältlängd
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar

Arbetslivsinstitutet
Arkiv Arbetslivsinstitutet
Systemets namn Ekonomisystem
År 2002–2007
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar

Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet
Arkiv Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet
Systemets namn Ekonomisystem
År 2007–2008
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar

Arbetsmarknadsstyrelsen
Arkiv Arbetsmarknadsstyrelsen
Systemets namn System B, Bygg- och objektsregistret
År 1970–1980
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar

Arbetsmarknadsstyrelsen
Arkiv Ekonomienheten, verksamhetsgrenen Arbetsmarknadsutbildning
Systemets namn System H, Statistikregistret
År
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar

Arbetsmarknadsstyrelsen
Arkiv Utredningsenheten/Statistiksektionen, verksamhetsgrenen Arbetsmarknadsutbildning
Systemets namn System O
År 1972–1975
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar Registerband över antalet elever

Arbetsmarknadsstyrelsen
Arkiv Arbetsmarknadsstyrelsen
Systemets namn System V, Arbetsvårdsregistret
År 1968–1976
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar

Arbetsmarknadsverket
Arkiv Arbetsmarknadsverket
Systemets namn KAS B, Kontant arbetsmarknadsstöd
År 1986–1997
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar

Arbetsmarknadsverket
Arkiv Arbetsmarknadsverket
Systemets namn Arbetsmarknadsverkets informationssystem, AIS-F
År 1997–1999, 2001–2007
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar

Arbetsmarknadsverket
Arkiv Arbetsmarknadsverket
Systemets namn Handlingsplan (HPL)
År 2007
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar Ingick tidigare i Arbetsmarknadsverkets system AIS-F. Eget system from år 2007. För senare år se Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsverket
Arkiv Tekniska enheten, verksamhetsgrenen Beredskapsarbeten
Systemets namn System B, Byggregistret, Objektregistret
År 1970/71–1979/80
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar

Boverket
Arkiv Boverket
Systemets namn BoSS-B (Räntebidrag för bostäder)
År 1991–2001
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar BoSS-B från Boverket har koppling till systemet BoSS-L som är gjord av Sveriges Bostadsfinansierings AB (SBAB) år 2006.

Boverket
Arkiv Boverket
Systemets namn System RBF (Räntestöd vid BostadsFörbätttring)
År 1991–1999
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar Räntestöd vid BostadsFörbätttring. Ärenden om statligt stöd vid förbättring av bostadshus, 1991-10-04–1999-10-01

Boverket
Arkiv Boverket
Systemets namn System UDS-B (utbetalning av statliga lån och räntebidrag)
År 1994–2002
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar Statistikfiler ur UDS-B inom Boverkets verksamhet för räntebidrag. Många av uppgifterna om räntebidrag i UDS-B har kopplingar till de uppgifter om lån som fanns i UDS-C och UDS-L som Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB) var arkivbildare för. Se även SBAB:s Låne- och bidragssystemen UDS-C och UDS-L.

Centrala Studiestödsnämnden
Arkiv Centrala Studiestödsnämnden
Systemets namn STIS (Studiestödets Informations System)
År 1976–2001
Format  
Kommentar Innehåller även uppgifter ur FIND-IT diariet (1990–1995) som var en del av gamla STIS.

Centrala Studiestödsnämnden
Arkiv Centrala Studiestödsnämnden
Systemets namn STIS2000 (Studiestödets Informations System)
År 2013
Format  
Kommentar Innehåller uppgifter från 1975–2013.

Centrala Studiestödsnämnden
Arkiv Centrala Studiestödsnämnden
Systemets namn STIS2000
År 2014
Format CSV, PDF/A
Kommentar

Centralnämnden för fastighetsdata
Arkiv Centralnämnden för fastighetsdata
Systemets namn Fastighetsdatasystem/Fastighetsregister
År
Format
Kommentar

Centralnämnden för fastighetsdata
Arkiv Centralnämnden för fastighetsdata
Systemets namn Koordinatregister och nyckelband
År 1975
Format
Kommentar Koordinatregister och nyckelband för 9 län år 1975. Län 1, 3, 4, 12, 16, 18, 19, 21, 25

Centrum för flexibelt lärande (CFL)
Arkiv Centrum för flexibelt lärande
Systemets namn Elevdataregister
År 1998–2008
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL)

Centrum för flexibelt lärande (CFL)
Arkiv Centrum för flexibelt lärande
Systemets namn Hemsidor
År
Format Html
Kommentar www.cfl.se, Homecare, Lärresurs, Lärstilar, LU, Nät och bildning, Pedagogiska sidan

Datamaskincentralen för administrativ databehandling (DAFA)
Arkiv Datamaskincentralen för administrativ databehandling (DAFA)
Systemets namn Svenskt person- och adressregister (SPAR)
År 1977–1985
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar se även SPAR-nämnden

Distansutbildningsmyndigheten
Arkiv Distansutbildningsmyndigheten
Systemets namn Diarium
År 1999-07-01–2003-03-31
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar Myndigheten upphörde 2002-02-28. Ärendena från 2003 gäller avvecklingsmyndigheten.

Djurskyddsmyndigheten
Arkiv Djurskyddsmyndigheten
Systemets namn Ekonomisystem
År 2004–2007
Format Sekventiella filer med fast fältlängd
Kommentar

 

DO – Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, se O

Domstolsverket
Arkiv Domstolsverket
Systemets namn Verksamhetsstöd
År 1989–2010
Format Teckenseparerad databas samt PDF-filer
Kommentar Uppgifter från Sveriges domstolars verksamhetsstöd VERA. Arkivbildare: Länsrätten i Blekinge, Jämtland, Gotland, Gävleborg, Kalmar, Mariestad, Södermanland, Västmanland och Örebro.