Born digital, översikt myndigheter V–Y


Valideringsdelegationen
Arkiv Valideringsdelegationen
Systemets namn Diarium
År 2004-01-08–2008-01-14
Format
Kommentar Gallring av pdf-dokument har skett i enlighet med RA-MS 2007:87

Valideringsdelegationen
Arkiv Valideringsdelegationen
Systemets namn Ekonomisystem
År 2004–2007
Format
Kommentar

Valideringsdelegationen
Arkiv Valideringsdelegationen
Systemets namn Valideringsdelegationens externa webbplats
År 2004–2007
Format
Kommentar

Verket för förvaltningsutveckling (Verva)
Arkiv Verket för förvaltningsutveckling (Verva)
Systemets namn Hemsida
År
Format
Kommentar

Verket för förvaltningsutveckling (Verva)
Arkiv Verket för förvaltningsutveckling (Verva)
Systemets namn Diarium
År 2006–2008
Format
Kommentar Diarium och dokument

Verket för högskoleservice (VHS)
Arkiv Verket för högskoleservice (VHS) - Antagningsavdelningen
Systemets namn Centralt antagningssystem A2, HT92-VT93
År 1992–1993
Format
Kommentar Se även Universitets- och högskoleämbetet

Verket för högskoleservice (VHS)
Arkiv Verket för högskoleservice (VHS) - Antagningsavdelningen
Systemets namn Centralt ADB-system för anmälan och antagning till grundläggande högskoleutbildning H97
År 1993–2005
Format
Kommentar Fr o m VT1993 t o m HT2005

Vägverket
Arkiv Vägverket produktion
Systemets namn Diarium VVDIARK
År 1992–1996
Format
Kommentar Trafikverket (f.d. Vägverket)

Vägverket
Arkiv Vägverket, trafikregistret
Systemets namn Centrala bil- och körkortsregistret (CBR)
År 1993
Format
Kommentar Fordon, fysiska och juridiska personer, yrkestrafik samt körkort. Se även Trafiksäkerhetsverket

Vägverket
Arkiv Vägverket, trafikregistret
Systemets namn Centrala bil- och körkortsregistret (CBR)
År 1994
Format
Kommentar Fordon, fysiska och juridiska personer, yrkestrafik samt körkort. Se även Trafiksäkerhetsverket

Värnpliktsverket
Arkiv Värnpliktsverket
Systemets namn Inskrivningsarkivregistret (INSARK)
År 1969–1997
Format
Kommentar

Yrkesinspektionen; Distrikten i Borås, Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, Härnösand, Kalmar, Linköping, Luleå, Skövde, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro.
Arkiv Yrkesinspektionen; Distrikten i Borås, Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, Härnösand, Kalmar, Linköping, Luleå, Skövde, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro.
Systemets namn Paralogs ärendehanteringssystem (PÄR)
År 1994–2000
Format XML
Kommentar

Yrkesinspektionen i Falun, Göteborg, Härnösand, Linköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Umeå, Växjö respektive Örebro.
Arkiv Yrkesinspektionen i Falun, Göteborg, Härnösand, Linköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Umeå, Växjö respektive Örebro.
Systemets namn Samordnat arbetsställeregister vid Arbetarskyddsverket (SARA)
År 1986–2002
Format Sekventiell fil, teckenseparerade poster.
Kommentar Arbetarskyddsstyrelsen var systemägare för systemet. Innehåller uppgifter från tiden 1986-04-09–2002-01-25.