Detalj ur en bok från Mathias Klintbergs boksamling. Fotograf Sara Adelhult.Bibliotekssamlingen har vuxit fram under arkivets 100-åriga verksamhet och omfattar nu ca 600 hyllmeter. Genom donationer har biblioteket tillförts fina samlingar och bland dessa kan nämnas boksamlingarna efter professor Nils Lithberg och lektor Mathias ”Masse” Klintberg, liksom tullkontrollören Erik Snöbohms Gotlandicasamling och Gotlandsforskaren Bertil Casserstedts samling av Gotlandica och tele-litteratur.

Samlingen är sökbar via Riksarkivets gemensamma bibliotekskatalog, som man finner till höger på denna sida.

Gotlandica och genealogisk litteratur finns placerad i läsesalarna. Annat biblioteksmaterial beställs i receptionen på samma låneblanketter som arkivhandlingarna. Observera att allt material är referenslitteratur, hemlån är inte tillåtet.

I entréhallen finns en liten bokhandel. Här finner du litteratur om arkivväsende och gotländsk historia. Bland annat hittar du skriftserien Arkiv på Gotland som utges av Landsarkivet i Visby.


Öppettider

Biblioteket är öppet under landsarkivets ordinarie öppettider. Se Öppettider Visby här.


Kontaktperson

Anna-Maria Söderquist
Telefon: 010-476 88 19
E-post: landsarkivet.vila[at]riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Elisabet Sandström