En man i nordstatsuniform

"emigrant och frivillig soldat"

Under 1800-talet gick Sverige från att vara ett bondesamhälle till att bli ett industrisamhälle. I mitten av 1800-talet var ungefär 90 % av befolkningen i Sverige bosatt på landsbygden och hade sin försörjning inom jordbruket. Till år 1900 hade den siffran halverats. Framförallt de unga valde att flytta in till städerna där de fick arbete inom industrin.

I och med denna enorma folkomflyttning luckrades gamla strukturer upp. Individerna blev lite friare i staden än vad de varit hemma i byn. Kyrkans makt försvagades. Kyrkan var inte längre enväldig (fram till 1858 var i princip andra trosuppfattningar än kristendom förbjudna i Sverige). Många lockades av möjligheterna i staden, medan andra lockades av drömmen om en bättre tillvaro betydligt längre bort.

Emigrationen till Amerika började så smått på 1840-talet, och nådde sin höjdpunkt på 1880-talet. Till sist hade över 1 miljon människor, en fjärdedel av befolkningen, valt att lämna Sverige. Det var många som reste av ekonomiska skäl. Missväxt och försämringar inom jordbruket hemma i Sverige gjorde också att många drömde om en bättre tillvaro. Vissa reste av religiösa skäl, speciellt innan 1858. Andra för att slippa värnplikt, eller så bara för att få uppleva det stora äventyret. Olof Liljegren från Boggsjö, Sundsjö socken i Jämtland var en av alla svenskar som valde att lämna Sverige för en bättre framtid.

Hur går det för Olof i det nya landet? Vart hamnade han och varför har han uniform på bilden? Ta del av Olofs liv genom att läsa dokumenten och lösa uppgifterna!

Länk till centralt innehåll

Det nya landet  

 

Minnesotaupproret  

 

Rapport från kriget  

 
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg