Huvudserien

Sedan 1976 är Riksarkivet huvudman för serien Svenskt Diplomatarium (Diplomatarium Suecanum). Publiceringen är kronologiskt upplagd och på diplomatarieredaktionen är arbetet nu inriktat på det elfte bandet som gäller brev från 1370-talets andra hälft.

Det senaste häftet (11:4) publicerades i november 2014 och innehåller brevmaterialet från år 1379.

 

Sidoserier

Härutöver finns ett par sidoserier. De flesta breven, dock inte alla, från perioden 1401-1420 trycktes i sviten Svenskt Diplomatarium fr.o.m. år 1401 (utg. C. Silfverstolpe & K.H Karlsson 1875-1904).

En annan sidoserie är Acta Pontificum Svecica (Handlingar rörande Sveriges förbindelser med påvemakten). I den första serien, Acta Cameralia (utg. L.M Bååth 1936-1957), finns texter fram till 1492 rörande kamerala förhållanden.

I en andra serie, Acta Poenitentiariae (utg. S. Risberg & K. Salonen 2008) återfinns volymen Auctoritate Papae innehållande svenska suppliker till det påvliga penitentiarieämbetet fram till 1526.

Penitentiarieprojektet, avslutade projekt

Ansvarig för sidan/ kontakt
Sara Risberg
Sidan publicerad: 2013-06-17 | Sidan senast uppdaterad: 2016-06-23