Huvudserien

Arbetet med att ge ut Svenskt Diplomatarium (Diplomatarium Suecanum) inleddes redan på 1820-talet av den mångsysslande fornforskaren Johan Gustaf Liljegren (1791–1837). Sedan dess har olika utgivare med större eller mindre mellanrum publicerat nya delar. Sedan 1976 är Riksarkivet huvudman för serien.

Brevtexterna publiceras i kronologisk följd tillsammans med detaljerade innehållssammanfattningar samt historiska, text- och källkritiska kommentarer och noter. Textutgåvorna utarbetas av en redaktion bestående av specialister i latin och fornsvenska. Volym elva avslutades 2017 med publiceringen av brevmaterialet från år 1380, supplement och register. På redaktionen är arbetet nu inriktat på det tolfte bandet som innehåller breven från 1380-talets första hälft.

För de nu gällande utgivningsprinciperna och för den rådgivande nämnd som finns som stöd för redaktionen se vidare i undermenyn till vänster.

 

Sidoserier

Härutöver finns ett par sidoserier. De flesta breven, dock inte alla, från perioden 1401−1420 trycktes i sviten Svenskt Diplomatarium fr.o.m. år 1401 (utg. C. Silfverstolpe & K. H. Karlsson 1875−1904).

En annan sidoserie är Acta Pontificum Svecica (Handlingar rörande Sveriges förbindelser med påvemakten). I en första underserie, Acta Cameralia (utg. L.M Bååth 1936−1957), finns texter fram till 1492 rörande kamerala förhållanden.

I en andra underserie, Acta Poenitentiariae (utg. S. Risberg & K. Salonen 2008) återfinns volymen Auctoritate Papae innehållande svenska suppliker till det påvliga penitentiarieämbetet fram till 1526. Boken var resultatet av forskningsprojektet "Syndare från norr".

Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg