Riksarkivets årsbok 2016 - den svenska socknenArtiklarna är skrivna av anställda inom verksamheten eller av andra experter på området. Därutöver finns även enstaka artiklar utanför temat och diverse information om Riksarkivets verksamhet under året. Årsboken 2016 hade som tema ”Den svenska socknen”.

Den svenska socknen - Webbutiken

 

I vår webbutik finns en fullständig förteckning över Riksarkivets årsböcker. Där kan dessa också beställas.

Riksarkivets årsböcker - Webbutiken

Ansvarig för sidan/ kontakt
Åsa Karlsson
Sidan publicerad: 2016-06-10 | Sidan senast uppdaterad: 2016-06-30