SBL logotyp

SBL är ett alfabetiskt verk och har kommit fram till bokstaven S. När projektet är slutfört beräknas det bestå av 38 band vilket gör SBL till det största uppslagsverket Norden efter Svenska Akademiens ordbok.

I SBL finns utförliga biografier över personer och släkter som gjort sig bemärkta inom samhällets alla områden. Författarna till artiklarna är alla framstående experter inom sina respektive områden.

SBL är ett utmärkt redskap för historiker, samhällsvetare, lärare, bibliotekarier, journalister, studenter, släkt- och hembygdsforskare med mera.

SBL finns gratis tillgängligt som en sökbar databas på Internet.

Läs SBL på Internet!

Sedan SBL:s databas lanserades på Internet har redaktionen fortsatt arbetet med att tillgängliggöra lexikonet digitalt. Bland annat finns en mobilsida med ett användargränssnitt lämpat för mindre skärmar.

Gå till SBL:s mobilsida!

Följ SBL på Facebook

Ikon för Appstore

Ansvarig för sidan/kontakt 
Roger Axelsson