bokst_DSTexterna utges vetenskapligt i bokserien Svenskt Diplomatarium (Diplomatarium Suecanum). Avsikten är att göra de svårlästa medeltida texterna lättillgängliga. Detta innebär att de förses med en klargörande innehållssammanfattning på modern svenska och att alla förkortningar skrivs ut. Dessutom kompletteras texteditionerna med historiska kommentarer samt text- och källkritiska noter.

Diplomatariets häften kan beställas via Riksarkivets webbutik.

Nytt och aktuellt på Diplomatariet

Det senaste häftet av Svenskt Diplomatarium / Diplomatarium Suecanum med breven från 1380, supplement och register utkom i december 2017. Därmed är volym 11 komplett.

I december 2018 utkom Det medeltida Sverige 7, Värmland (i två delar. Författare: Annika Björklund).

Diplomatariets bibliotek och arkiv

På diplomatarieredaktionen finns en omfattande dokumentation om medeltidsbreven. Dels har redaktionen ett referensbibliotek, dels finns stora samlingar av arbetspapper, register och fotokopior. Biblioteket är specialiserat på (nordisk) medeltidshistoria och urkundsutgivning. Det är primärt ett referens- och arbetsbibliotek för redaktörerna vid Diplomatariet.

Forskare kan beredas plats att arbeta i biblioteket. Kontakta Diplomatariets personal för mer information.
Svenskt Diplomatarium och Det medeltida Sverige kan nås på telefonnummer 010-476 73 11 (vardagar 9-16) eller e-post: medeltid[at]riksarkivet.se.

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK)

I SDHK finns uppgifter om över 44.000 svenska brev eller brev rörande Sverige samlade. De brevtexter som hittills har tryckts i Svenskt Diplomatariums huvudserie (till 1380) och i sidoserien gällande åren 1401-1420 återfinns också i databasen. Mer information om SDHK nås via Digitala resurser i undermenyn.

Det medeltida Sverige (DMS)

Utgivningen av bokserien Det medeltida Sverige bedrivs sedan 2012 på Riksarkivet. Arbetet utförs av en särskild forskningsgrupp inom enheten Svenskt Diplomatarium. Läs mer om DMS här.

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg