bokst_DSI bokserien Svenskt Diplomatarium (Diplomatarium Suecanum) utges i kronologisk ordning de brevtexter från medeltiden där Sverige eller svenskar berörs. Avsikten är att samla och göra de svårlästa medeltida texterna mer tillgängliga. Förutom själva brevtexterna publiceras därför också detaljerade sammanfattningar av innehållet tillsammans med kommentarer och noter.

Alla texter som ges ut återfinns också i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK). I SDHK finns uppgifter om över 44 000 svenska brev eller brev rörande Sverige. Ytterligare information om SDHK nås via Digitala resurser i undermenyn.

Mer om medeltidsbreven och om utgivningen finns också via undermenyn till vänster.

Diplomatariets häften kan beställas via Riksarkivets webbutik.

Medeltida källutgivning - bibliotek och arkiv

Svenskt Diplomatarium utgör tillsammans med Det medeltida Sverige sektionen Medeltida källutgivning på Riksarkivet. På redaktionerna finns en omfattande dokumentation om medeltidsbreven: dels finns stora samlingar av pm, registranter och fotokopior, dels ett bibliotek specialiserat på (nordisk) medeltidshistoria och urkundsutgivning. Det är primärt ett referens- och arbetsbibliotek för redaktörerna. Forskare kan beredas plats att arbeta i biblioteket.

Svenskt Diplomatarium och Det medeltida Sverige kan nås på telefonnummer 010-476 73 11 (vardagar 9–16) eller e-post: medeltid[at]riksarkivet.se.

 

Observera att Riksarkivet i Stockholm är stängt för renovering under perioden 31 maj–15 september 2024. Se information om stängning av läsesalen i Stockholm

Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg