Claes Gejrot, Svenskt DiplomatariumClaes Gejrot

Docent, huvudredaktör

Claes är i grunden latinist med särskild inriktning mot svenskt medeltidslatin. Han har i sin forskning arbetat med diplomatik och textutgivning. Förutom arbetet med Svenskt Diplomatarium har han bland annat ägnat sig åt en rad olika texter med birgittinsk anknytning, universitetspredikningar från 1400-talet, medeltida brevförfalskningar, de äldsta dokumenten från Nydala kloster och nylatinsk poesi. Han har arbetat som universitetslektor vid Stockholms universitet.

claes.gejrot[at]riksarkivet.se, 010-476 71 53

 

Ingela Hedström, Svenskt DiplomatariumIngela Hedström

Fil.dr, redaktör

Ingela disputerade 2009 i nordiska språk vid Universitetet i Oslo på avhandlingen "Medeltidens svenska bönböcker". Hennes primära forskningsområde rör handskriftsproduktion i Vadstena kloster och kvinnligt skriftbruk under medeltiden.
På Svenskt Diplomatarium arbetar hon med utgivningen av de fornsvenska breven.

ingela.hedstrom[at]riksarkivet.se, 010-476 71 91

 

Peter Ståhl, Svenskt DiplomatariumPeter Ståhl

Fil.dr, redaktör

Peter arbetar med att ge ut de latinska breven i Diplomatariet. Han disputerade 1998 på en utgåva av latinska formulärbrev i handskriften C 6, Johannes Hildebrandis formulärbok, i Uppsala universitetsbibliotek (1400-talets första hälft). Han har även skrivit artiklar om de medeltida kopieböckerna i Riksarkivet, medeltida brevteori (ars dictandi) och det påvliga brevmaterialet.

peter.stahl[at]riksarkivet.se, 010-476 72 67

 

Sara Risberg, Svenskt DiplomatariumSara Risberg

Docent, redaktör

Sara disputerade i latin vid Stockholms universitet 2003 och har i sin forskning framför allt sysslat med utgivning av senmedeltida texter, särskilt birgittinskt material och dokument med ursprung i vatikanen. Vid Diplomatariet arbetar hon främst med Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK).

sara.risberg[at]riksarkivet.se, 010-476 72 53

 

Oliver Blomqvist, Svenskt DiplomatariumOliver Blomqvist

Fil.dr, redaktör

Oliver disputerade 2017 i nordiska språk vid Uppsala universitet på en avhandling rörande spåren av finskt språk i de medeltida dokumenten.
Under 2019 arbetar han på Svenskt Diplomatarium med utgivning av breven på fornsvenska.

oliver.blomqvist[at]riksarkivet.se

 

Se även Redaktionen för DMS.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg