Peter Forsskål

En person som tidigt stred för tryckfriheten, var en forskare vid Uppsala universitet som hette Peter Forsskål. Redan 1760 skrev Forsskål en skrift på åtta sidor där han föreslog att alla skulle få publicera det de ville – så länge det inte stred mot någon lag. Alla människor var fria menade han, och kungen eller myndigheterna skulle inte få bestämma över vad som skrevs eller trycktes: lagarna skulle styra och de skulle gälla lika för alla. Han tyckte också att alla medborgare skulle ha rätt att kontrollera hur regering och myndigheter styrde landet, till exempel genom att få rätt att läsa myndigheternas handlingar och arkiverade dokument. De åsikterna kan tyckas självklara i dag, men då var dessa tankar revolutionära.

Peter Forsskål

Idéerna om att människan var född fri och skulle styras av lagar som var lika för alla, hade Forsskål hämtat från den franske filosofen Montesquieu. Idéerna var uppseendeväckande 1760 eftersom Sverige då var ett ståndssamhälle där alla människor inte var lika mycket värda. Adeln och prästerna hade stor makt och rikedom, medan bönder och jordlösa måste lyda och hade svårt att påverka sin situation.

Peter Forsskål tryckte upp sin skrift i 500 exemplar, men den förbjöds strax i hela landet. Kungen beslutade att den som hade skriften i sin ägo skulle få böta 600 daler silvermynt, vilket motsvarar ca 1,3 miljoner kronor i dag. Peter Forsskål själv slapp straff eftersom han hade rest till Jemen på en forskningsresa strax efter utgivningen, och han dog där i Malaria tre år senare. Han fick alltså aldrig själv uppleva tryckfriheten. Men Peter Forsskåls tankar spreds och fick stor påverkan på riksdagsmännen som beslutade om tryckfrihetsförordningen på riksdagen 1765.

Peter Forsskål. Porträtt från ca 1760. Okänd konstnär. Tidigare trodde man att konstnären var Paul Dahlman. Ägare: Nationalmuseum.

Anders Chydenius

Den finlandsvenske prästen Anders Chydenius inspirerades av upplysningens idéer och intresserade sig för naturvetenskap, ekonomi, teknik och jordbruk.  Vid en pristävling 1763 svarade han på en fråga rörande, varför så många svenskar emigrerar. Hans svar innebar svidande kritik mot en mängd ekonomiska och sociala missförhållanden. Han menade att det var den politiska ofriheten i Sverige som var orsaken.  Alla borde få starta företag som de ville utan att behöva ingå i ett skrå och ha tillstånd, det skulle vara fritt att fiska yrkesmässigt och driva sjöfart. De anställda skulle få flytta vart och när de ville menade Chydenius.  Men framför allt förespråkade han tryckfrihet.

Anders Chydenius 1 

Anders Chydenius har fått äran att pryda en finsk sedel.

Chydenius gick med i Mösspartiet och 1765 utsågs han till riksdagsrepresentant för prästerna i Österbotten i Finland. (Finland var ju en del av Sverige fram till 1809).  Chydenius skrifter om tryckfriheten fick en kolossal spridning. Chydenius var också med och utformade texten i tryckfrihetsförordningen.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Åsa Karlsson