Från den 1 juni till den 31 augusti begränsas öppettiderna i våra läsesalar enligt följande:


Arkivgatan 9 A

Måndag:   13.00-16.00
Tisdag:    10.00-13.00
Torsdag:   10.00-14.00
Fredag:   12.00-16.00
Övriga dagar: Stängt

Polstjärnegatan 6 B

Onsdag:   10.00-16.00
Övriga dagar: Stängt

OBS! Läsesalen på Polstjärnegatan håller stängt från den 13 juli – 28 augusti (v. 29-35). Beställningar av arkivhandlingar från depån till läsesalen på Arkivgatan görs fem dagar på förhand. Beroende på materialets beskaffenhet förbehåller Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg sig rätten att neka transport.

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Malin Juvas