Tillsynsenheten vid Riksarkivet ansvarar för inspektioner på statliga myndigheter, men har även rådgivning. Syftet med rådgivning är att vägleda myndigheter och allmänna organ som förvarar allmänna handlingar, där verksamheter kan få stöd och råd i att lösa problem som rör arkivhantering.

Rådgivningen kan delas in i två delar, dels rådgivning i samband med en utförd inspektion samt dels rådgivning vid direkta frågor från myndigheter.

Var vänder jag mig?

Maila din fråga till riksarkivet[at]riksarkivet.se.

Om ni har frågor om ett inspektionsärende så vänder ni er i första hand till ansvarig inspektör.

Våra informationstexter finns samlade under Vägledning om arkivhantering

För kommuner och landsting finns motsvarande stöd via SKL - Sveriges kommuner och landsting.

Rådgivning kan ske

  • Via telefon eller e-post
  • Via besök, antingen kommer ni till Riksarkivet, eller så besöker vi er efter överenskommen tid
  • Vid komplicerade frågor kan vi ordna så att särskild sakkunskap finns, till exempel för frågor som rör format eller elektronisk arkivering

Exempel på rådgivningsområden

  • Allmän orientering om arkivfrågor
  • Tolkning och tillämpningsfrågor som rör föreskrifter (RA-FS och RA-MS)
  • Frågor och problem som er myndighet har i er specifika arkivverksamhet ( till exempel förvaring, hantering och redovisning av arkiv)
  • Arkivfrågor när en myndighet ska läggas ner eller ombildas (att överlämna och införliva arkiv)
  • Frågor som rör ombyggnad och nybyggnad av arkivlokaler
  • Allmänna frågor om leveranser. Tillsynsenheten hanterar inte frågor om specifika leveranser.

Länk till sida om leveranser

Kommande kurser och konferenser

Riksarkivets arkivkonferens 2017

Aktuella händelser

Kontakta Riksarkivet om handlingar har skadats eller riskerar att skadas

Anmäl en skada

Ansvarig för sidan/kontakt