I Östersund samarbetar flera organisationer inom verksamheter som bedrivs på Arkivet. Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Jamtlis arkiv, NCK, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, Fornskriftsällskapet i Jämtlands län och Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare.

Nedan ser du en del av vårt utbud. Ta gärna del av våra föreläsningsserier eller vårt kursutbud, forska själv i arkiven eller kom på studiebesök för att få reda på mer om det kulturarv som Landsarkivet i Östersund förvaltar.

Mycket välkommen!

Arkivet i Östersund

 

Arkivetiostersund_hemsida 

Senaste nytt

Programverksamhet


Arkivet som mötesplats

Vårprogram 2021 – Digitalt
Alla programpunkter sänds live på vår
hemsida med möjlighet att ställa frågor i chatten.

Under rubriken "Arkivet som mötesplats för nytta och nöje" arrangerar Landsarkivet i Östersund, Föreningsarkivet i Jämtlands län och Jamtlis arkiv olika aktiviteter för stora och små, för arkivvana och arkivovana besökare. Programmen finns tillgängliga dels här på hemsidan som nedladdningsbara pdf-filer och dels i tryckta versioner. De tryckta programmen kan beställas via telefon: 010-476 89 50, e-post: landsarkivet.ola[at]riksarkivet.se eller brev:
Landsarkivet i Östersund, Arkivvägen 1, 831 52 Östersund. 

After work

Under pandemin råder särskilda omständigheter och därför kommer föreläsningarna att hållas utan publik. Istället kan du ta del av de direktsända föreläsningarna via: https://arkivetiostersund.se/pa-gang/after-work/

Jamtlis arkiv på Landsarkivet

Från 1 februari 2020 kommer Jamtli Arkiv att hålla öppet i egna lokaler i gamla museibyggnaden tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 12-15. Man kan också nå dem genom att ringa 072-520 48 98 eller maila på arkiv@jamtli.com

 

Skolklasser

Grabbar i arkivet

Landsarkivet och Föreningsarkivet är en spännande och kostnadsfri resurs för skolor, studieförbund och andra lärande institutioner i Jämtlands län. Ni är välkomna att boka ett besök tillsammans med våra pedagoger. Stadsvandringarna drar vi igång med v 13. För mer information och bokning, kontakta mia.nilsson{at]riksarkivet.se eller Jim.Hedlund[at]riksarkivet.se

Läs mer om våra pedagogiska upplägg och pedagogiskt material här

Besök också vår pedagogiska hemsida Arkiv och lärande

Kom på besök!

Historiekällans logotyp 

Du kan boka en visning eller ett studiebesök med rundvandring ner i arkiven även med vänner, personalgruppen eller din förening. Du får då en spännande introduktion till vad arkiv är och vad du kan hitta hos oss. Kanske vill ni senare titta mer på material från just er hembygd? Ett studiebesök är givetvis kostnadsfritt under kontorstid. Kontakta våra pedagoger för mer information: mia.nilsson{at]riksarkivet.se och Jim.Hedlund[at]riksarkivet.se

Landsarkivet en del av kulturlivet i Jämtlands län

Vi arbetar för att vara en aktiv part i kulturlivet i Jämtland. Framför allt samarbetar vi nära med andra kulturarvsinstitutioner. I samma hus finns:

Föreningsarkivet i Jämtlands län

Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik, NCK

Jämtlands läns fornskriftsällskap

Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare

Granne med arkivet finns:

Jamtli, (Jämtlands läns museum) 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Agneta Brink