Biblioteket vid Landsarkivet i Härnösand är ett referensbibliotek för forskare och anställda vid landsarkivet. Vi har en stor samling norrländsk lokalhistoria och litteratur om Norrlands näringsliv och skolväsen. Här finns också böcker och tidskrifter inom ämnena genealogi och biografi, med inriktning på norrlandslänen, samt offentligt tryck från mitten av 1800-talet och framåt.

Nyförvärv fr. o. m. 1991 är sökbara i Riksarkivets gemensamma bibliotekskatalog. Den äldre delen av beståndet finns registrerat i kortkatalog.


Härnösands läroverksbibliotek

I Landsarkivets depå på Kusthöjden i Härnösand finns Härnösands läroverksbibliotek, som kommunen överlämnade som en gåva till landsarkivet 1996. Härnösands gymnasium grundades 1650, biblioteket började sin verksamhet 1725. Biblioteket växte till en början sakta, och bestod till största delen av donationer.
Från början var läroverksbiblioteket framför allt ett teologiskt bibliotek, men det finns även stora avdelningar för filosofi, historia och klassisk litteratur på grekiska och latin. Bokbeståndet omfattar cirka 800 hyllmeter. För sökning i denna specialsamling kontakta bibliotekarien.


Öppettider

Biblioteket finns delvis i samma lokaler som huvuddepåns expedition och läsesalar, och är tillgängligt under samma öppettider. Bibliotekspersonal finns på plats måndagar och onsdagar.kl. 9-16. Se Öppettider Härnösand här.


Kontaktperson

Per Ulin, bibliotekarie
Telefon: 010-476 80 40
E-post: per.ulin[at]riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Elisabet Sandström