Visningar och studiebesök

Landsarkivet hälsar föreningar, skolklasser och andra intresserade grupper välkomna att få veta mer om vår verksamhet och den historia som våra arkiv har att berätta. Under sommaren och i samband med olika evenemang brukar landsarkivet också arrangera öppna visningar för allmänheten. Kontakta Claes Westling, 010-476 87 31, claes.westling[snabel-a]riksarkivet.se för mer information.

Föreläsningar

Under höst och vår arrangerar landsarkivet föreläsningar i ämnen som på olika vis har koppling till de arkiv som vi förvarar.

Sök arrangemang.

Utställningar

I anslutning till vår forskarsal visar vi årligen en större utställning.  I närheten av denna utställning finns också en särskild monter där vi löpande visar olika fynd och historier ur arkiven som vi hoppas ska intressera och kanske inspirera våra besökares egna forskarmödor. Vi publicerar även dessa arkivfynd på webben under Månadens dokument.

Månadens dokument

Arkivens Dag och andra dagar

Vanligtvis har landsarkivet inte öppet på helger men i samband med Släktforskningens Dag (i mars), Slottets Dag (i maj) Arkivens Dag (andra lördagen i november) brukar landsarkivet ha forskarsalen öppen och ofta ha särskilda programpunkter som visningar, miniutställningar och föreläsningar.

Arrangemangskalender

Ett besök från landsarkivet?

Om en skolklass, en studiecirkel eller hembygdsförening etc vill veta mer om landsarkivet och användning av arkiv så kan vi ibland ordna så att någon från oss gör ett besök på plats. Kontakta Claes Westling, 010-476 87 31, claes.westling[snabel-a]riksarkivet.se för mer information.

Läs om pedagogiskt material här

Ansvarig för sidan/kontakt 
Andreas Wallgård