Hittills har tjugofyra delar utkommit i de olika landskapsserierna för Det medeltida Sverige. De täcker delar av Uppland, Södermanland och Småland samt hela Gästrikland, Värmland och Öland. För varje bebyggelseenhet (gård/ by) återges i systematiserad och kommenterad form det bevarade källmaterialet och dess uppgifter om gårdens eller byns storlek, om köp och byten, om jordägare och brukare samt om jordens indelning, organisation och förvaltning.

Böckerna kompletteras med inledningar, kyrkobeskrivningar, tabeller och register. Dessutom publiceras översiktskartor för varje område som redovisar den administrativa och judiciella indelningen. Den användare eller forskare som inte har möjlighet att gå till det ofta svårtillgängliga originalmaterialet (otryckta källor på latin och fornsvenska) kan med hjälp av DMS på egen hand undersöka sin hembygds äldre historia.

Kartor, tabeller och register

Materialpresentationen kompletteras med inledningar, kyrkobeskrivningar, kartskisser, tabeller och register. För varje område ges översiktskartor, som redovisar den administrativa, kyrkliga och judiciella indelningen, och i särskilt intrikata frågor t ex gränstvister, förekommer specialkartor. Hänvisningar till de officiella ekonomiska och topografiska kartornas rutnätssystem gör det dessutom möjligt för läsaren att på kartan lokalisera de enskilda bebyggelseenheterna. Tabellerna sammanfattar antalet byar och gårdar och deras fördelning på olika ägargrupper (skattebönder, kyrka och världsligt frälse) och den odlade jordens areal. I slutet av varje häfte finns förutom ort- och personregister också register över de kyrkliga organisationernas jordinnehav och över sätesgårdarna i det behandlade området.

Utgivna häften - Det medeltida Sverige

Följande tjugofyra häften har hittills publicerats. Samtliga kan beställas via Riksarkivets webbutik. De är också tillgängliga i pdf via länk vid respektive häfte.

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg