Hela eller delar av flera landskap är redan utgivna. Delar av Uppland, Södermanland och Småland finns digitalt tillgängliga som sökbara pdf:er, liksom hela Värmland, Gästrikland och Öland (del av Småland). Nyutkomna delar läggs upp här efter sex månader. DMS böcker kan beställas i Riksarkivets webbutik.

En karta över redan utgivna delar samt områden under arbete finns här.

Uppland
Södermanland
Småland
Värmland
  • 7 Värmland (Annika Björklund) Riksarkivet, Stockholm 2018
Gästrikland
  • 11 Gästrikland (Sigurd Rahmqvist) Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1998

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg