Hittills har tjugotre delar utkommit i de olika landskapsserierna för Det medeltida Sverige. De täcker delar av Uppland, Södermanland och Småland samt hela Gästrikland och Öland. För varje bebyggelseenhet (gård/ by) återges i systematiserad och kommenterad form det bevarade källmaterialet och dess uppgifter om gårdens eller byns storlek, om köp och byten, om jordägare och brukare samt om jordens indelning, organisation och förvaltning.

Böckerna kompletteras med inledningar, kyrkobeskrivningar, tabeller och register. Dessutom publiceras översiktskartor för varje område som redovisar den administrativa och judiciella indelningen. Den användare eller forskare som inte har möjlighet att gå till det ofta svårtillgängliga originalmaterialet (otryckta källor på latin och fornsvenska) kan med hjälp av DMS på egen hand undersöka sin hembygds äldre historia.

Kartor, tabeller och register

Materialpresentationen kompletteras med inledningar, kyrkobeskrivningar, kartskisser, tabeller och register. För varje område ges översiktskartor, som redovisar den administrativa, kyrkliga och judiciella indelningen, och i särskilt intrikata frågor t ex gränstvister, förekommer specialkartor. Hänvisningar till de officiella ekonomiska och topografiska kartornas rutnätssystem gör det dessutom möjligt för läsaren att på kartan lokalisera de enskilda bebyggelseenheterna. Tabellerna sammanfattar antalet byar och gårdar och deras fördelning på olika ägargrupper (skattebönder, kyrka och världsligt frälse) och den odlade jordens areal. I slutet av varje häfte finns förutom ort- och personregister också register över de kyrkliga organisationernas jordinnehav och över sätesgårdarna i det behandlade området.

Utgivna häften - Det medeltida Sverige

Följande tjugotre häften har hittills publicerats. Samtliga kan beställas via Riksarkivets webbutik. De senaste häftena finns också tillgängliga i pdf., länk vid respektive häfte.

Riksarkivets webbutik

 • 1:1 Uppland, Norra Roden: Älvkarleby, Västlands, Österlövsta, Hållnäs, Valö, Börstils, Hargs, Hökhuvuds, Ekeby och Edebo socknar (Göran Dahlbäck, Bengt Jansson, Gunnar T Westin) Stockholm 1972, nytryck 2016 
 • 1:2 Uppland, Tiundaland: Ulleråkers, Vaksala härader och Uppsala stad (Göran Dahlbäck, Olle Ferm, Sigurd Rahmqvist) Stockholm 1984
 • 1:3 Uppland, Tiundaland: Bälinge, Norunda och Rasbo härader (Olle Ferm, Sigurd Rahmqvist, Gunnar T Westin) Stockholm 1982
 • 1:4 Uppland, Tiundaland: Tierps, Våla, Vendels, Olands och Närdinghundra härader (Rune Janson, Sigurd Rahmqvist, Lars-Olof Skoglund) Stockholm 1974, nytryck 2016
 • 1:5 Uppland, Attundaland: Lyhundra och Sjuhundra härader (Sigurd Rahmqvist, Lars-Olof Skoglund) Stockholm 1986
 • 1:6 Uppland, Tiundaland: Hagunda härad (Olle Ferm, Mats Johansson) Stockholm 1988
 • 1:7 Uppland, Attundaland: Bro och Sollentuna härader, Färingö tingslag och Adelsö socken (Olle Ferm, Mats Johansson, Sigurd Rahmqvist) Stockholm 1992
 • 1:8 Uppland, Fjädrundaland: Simtuna och Torstuna härader (Olle Ferm, Mats Johansson, Sigurd Rahmqvist) Stockholm 1994
 • 1:9 Uppland, Fjädrundaland: Trögd (Sigurd Rahmqvist) Uppsala 2010
 • 1:10 Uppland, Tiundaland: Håbo härad och Sigtuna stad (Annika Björklund) Stockholm 2014
  1:10 Uppland, Tiundaland: Håbo härad och Sigtuna stad
 • 2:1 Södermanland, Tören: Sotholms och Svartlösa härader (Kaj Janzon, Sigurd Rahmqvist) Stockholm 2002
 • 2:2 Södermanland, Hölebo och Rönö härader (Kaj Janzon) Stockholm 2006
 • 2:3 Södermanland, Jönåkers härad och Nyköpings stad (Kaj Janzon) Stockholm 2013
  2:3 Södermanland, Jönåkers härad och Nyköpings stad
 • 2:4 Södermanland, Daga härad och Villåttingen (Hanna Källström) Stockholm 2014
  2:4 Södermanland, Daga härad och Villåttingen
 • 2:5 Södermanland, Oppunda härad (Kaj Janzon) Stockholm 2016
  2:5 Södermanland, Oppunda härad
 • 2:6 Södermanland, Selebo och Öknebo härader (Hanna Källström) Stockholm 2016
  2:6 Södermanland, Selebo och Öknebo härader
 • 4:1 Småland, Möre och Kalmar stad (Olle Ferm, Sigurd Rahmqvist, Lars Thor) Stockholm 1987
 • 4:2 Småland, Handbörd och Stranda härader (Jan Brunius, Olle Ferm) Stockholm 1990, nytryck 2016
 • 4:3 Öland (Roger Axelsson, Kaj Janzon, Sigurd Rahmqvist) Stockholm 1996
 • 4:4 Småland, Aspeland, Sevede och Tuna län (Roger Axelsson, Sigurd Rahmqvist) Stockholm 1999
 • 4:5 Småland, Tjusts härad, Västerviks stad (Roger Axelsson) Kalmar 2008
 • 4:6 Småland, Ydre härad (Christian Lovén) Stockholm 2015
  4:6 Småland, Ydre härad
 • 11 Gästrikland (Sigurd Rahmqvist) Stockholm 1998

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg
Sidan publicerad: 2013-12-02 | Sidan senast uppdaterad: 2017-02-23