Kaj Janzon

Fil kand., redaktör

Kaj har arbetat med DMS sedan 1993, tidigare på Riksantikvarieämbetet, där han även var handläggare av ortnamnsärenden. Han tog sin kandidatexamen 1990 vid Stockholms universitet med historia som huvudämne. Kaj har ägnat sig åt medeltidens och 1500-talets bebyggelsehistoria, medeltidsgenealogi och 1600-talets ekonomiska historia. Han har publicerat artiklar bland annat i Bebyggelsehistorisk tidskrift, Historisk Tidskrift och Släkt och Hävd. Inom DMS har han publicerat ett flertal häften och arbetar särskilt med  härader i Södermanland.


kaj.janzon[at]riksarkivet.se, 010-476 71 21


Annika Björklund

Fil.dr, redaktör

Annika är kulturgeograf med särskild inriktning mot historisk geografi. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2010. Hennes forskningsintresse berör frågor om hur människan använt landskapet, om urban livsmedelsförsörjning och om samhälleliga kopplingar mellan stad och landsbygd under olika tidsperioder. Inom DMS har hon publicerat ett häfte om Håbo i Uppland och för närvarande arbetar hon med att kartlägga det medeltida Värmland. Hon har tidigare arbetat som universitetslektor vid Stockholms universitet.


annika.bjorklund[at]riksarkivet.se, 010-476 71 26Hanna Källström

Teol.dr, redaktör

Hanna har grundexamina i teologi och konstvetenskap från Uppsala universitet och disputerade hösten 2011 i ämnet praktisk teologi vid Lunds universitet. Avhandlingen har titeln "Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden: Linköping och Lund". Hennes tidigare forskning har främst berört senmedeltidens kyrkor, andaktsliv och helgonkulter ur ett lekmannaperspektiv. Vid DMS har hon senast undersökt Selebo och Öknebo härader i Södermanland.


hanna.kallstrom[at]riksarkivet.se, 010-476 72 99


ChristianLovén

Christian Lovén

Docent, redaktör

Christian är docent i konstvetenskap och är i sin forskning inriktad främst på medeltida arkitektur och historia. Han har på senare år forskat om Uppsala domkyrka, berättande skriftliga källor, kloster- och kyrkogrundningar samt helgonkulter. 2014−15 författade han DMS-häftet om Ydre härad. Han är för närvarande anställd vid projektet TORA (Topografiskt register vid Riksarkivet), med ansvar för digitaliseringen av DMS.

 

christian.loven[at]riksarkivet.se, 010 476 71 47Projektledare är docent Claes Gejrot, Svenskt Diplomatariums huvudredaktör.
Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg