Annika Björklund

Fil.dr, redaktör

Annika är kulturgeograf med särskild inriktning mot historisk geografi. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2010 och har tidigare arbetat som universitetslektor. Hennes forskning har tidigare främst berört historiskt stadsjordbruk. Inom DMS har hon publicerat DMS 1:10 om Håbo härad och Sigtuna stad i Uppland (2014) och DMS 7 om hela landskapet Värmland (2018, två volymer). För närvarande arbetar hon med västra delen av Västmanland: Åkerbo härad med städerna Arboga och Köping.


annika.bjorklund[at]riksarkivet.se, 010-476 71 26Hanna Källström

Teol.dr, redaktör

Hanna har grundexamina i teologi och konstvetenskap från Uppsala universitet och disputerade hösten 2011 i ämnet praktisk teologi vid Lunds universitet. Avhandlingen har titeln "Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden: Linköping och Lund". Hennes tidigare forskning har främst berört senmedeltidens kyrkor, andaktsliv och helgonkulter ur ett lekmannaperspektiv. Inom DMS har hon publicerat två häften om Södermanland och arbetar för närvarande med Lagunda och Åsunda härader i Uppland.


hanna.kallstrom[at]riksarkivet.se, 010-476 72 99


ChristianLovén

Christian Lovén

Docent, redaktör

Christian är docent i konstvetenskap och är i sin forskning inriktad främst på medeltida arkitektur och historia. Han har på senare år forskat om Uppsala domkyrka, berättande skriftliga källor, kloster- och kyrkogrundningar samt helgonkulter. 2014−15 författade han DMS-häftet om Ydre härad. För närvarande arbetar han med DMS Södermanland, Åkers härad, och integreringen av DMS i TORA (Topografiskt register vid Riksarkivet).

 

christian.loven[at]riksarkivet.se, 010 476 71 47Docent Claes Gejrot, Svenskt Diplomatariums huvudredaktör, leder arbetet.

Svenskt Diplomatarium och Det medeltida Sverige kan nås på telefonnummer 010-476 73 11 (vardagar 9-16) eller e-post: medeltid[at]riksarkivet.se
Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg