Riksarkivets principer för inköp av skrivmateriel inklusive förvaringsmedel – boxar och aktomslag som ska användas för arkivbildning och som fysiskt skydd under förvaring – följer RA-FS 2006:4 och utgår ifrån Riksarkivets tekniska krav samt svenska och internationella standarder inom området.

Certifierade produkter finns listade i SP:s förteckning över certifierade skrivmateriel som ges ut årligen av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP). Icke certifierade produkter får endast köpas med leverantörsförsäkran.

Arkivboxar och aktomslag som Riksarkivet köper in, uppfyller kraven i Svensk standard SS 62 81 07, utgåva 2 (Dokumentförvaring – Förvaringsmedel för handlingar på papper – arkivboxar och aktomslag av papper och papp). Denna standard ställer krav på materialet som ska användas till arkivboxar och aktomslag. Den ger också en handledning i hur man ska välja format på dessa.