Reglerna som styr arkivområdet är omfattande och varje myndighet har enligt arkivlagen (1990:782) ansvar för att arkiven bildas och vårdas.

För att säkerställa att arkivverksamheten på myndigheten följer lagar och regler ska myndigheten styra sin arkivbildning och arkivvård, till exempel genom att ha arkivbildnings- och dokumenthanteringsplaner och skapa en bra struktur för en fungerande arkivredovisning.

Läs mer om Riksarkivets generella rådgivning:

Ansvarig för sidan/kontakt