Hur ska strecksatserna i 5 kap. RA-FS 2009:1 tolkas? Vad menas med ”Redogörelse för indata och utdata” och har vi redan dokumentation som vi kan hänvisa till? Var finns den?

Dokumentationen fyller många funktioner; styrning och kontroll av handlingars hantering hos myndigheten men även vid överföring (leverans) till och förvaltning hos Riksarkivet. Här får du förklaringar vad som menas samt förslag och exempel på hur dokumentationen kan utformas och struktureras.

Rådgivning systemdokumentation RA-FS 2009:1

Rådgivning systemdokumentation RA-FS 2009:1 - bilaga 1

Rådgivning systemdokumentation RA-FS 2009:1 - bilaga 2

Rådgivning systemdokumentation RA-FS 2009:1 . bilaga 3

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Dornbusch