Observera att för både ljud och video krävs okomprimerade filformat eller format med förlustfri komprimering för långtidsbevarandet. För tillgängliggörande av digitisering upptagningar behövs ett annat format som är mindre skrymmande än bevarandeformaten.

Bevarandeformat för digitiserat ljud från analog ljudupptagning

Ljudupptagningar som digitiseras sparas i WAVE (WAV-format) eller Broadcast Wave Format (BWF).

Allt ljud som överförs från analoga bärare digitiseras med en minsta samplingsfrekvens på 96 kHz och 24 bitars upplösning.

Specifikation
 • Format: WAVE (.wav) alt. BWF med .wav som filändelse alt. .bwf
 • Kodning: PCM (LPCM)
 • Samplingsfrekvens: 96 kHz
 • Bitdjup: 24

Bevarandeformat för digitiserad video från analog videoupptagning

Videoupptagningar sparas i Matroska Filformat med FFV1 v3 videokodning.

Specifikation
 • Format: Matroska(.mkv)
 • ChromaSub: 4:2:2
 • Bitdjup: 10-bit
 • Färgrymd: YUV
 • Frame size: ursprunglig
 • Framerate: ursprunglig
 • Codec: FFV1.3
 • GOP storlek: 1
 • SliceCRC: aktiverad
 • Slices: 24
 • Coder: Ranger coder
 • Context: small
Ljud
 • Format: PCM
 • Samplingsfrekvens: 48 kHz
 • Bitdjup: 24

Påsikt- och bruksformat för digitiserat ljud från analog ljudupptagning

Specifikation
 • MP3 Audio, MPEG Layer III Audio Encoding, 48 kHz, 128kbps CBR alt 192kbps. *.mp3
  alternativt
  Advanced Audio Coding, AAC LC, 48kHz, 128kbps alt 192kbps, *.mp4, *.m4a, *.aac

Påsikt- och bruksformat för digitiserad video från analog videoupptagning

Specifikation
 • MPEG-4, Advanced Video Coding (Part 10) (H.264/AVC
 • Format: AVC
 • Bitrate: 1000-4000 kbps
 • Bitdjup: 8 bits
 • Framerate: samma som original
 • Färgrymd: YUV
 • ChromaSub: 4:2:0
 • Ljud: 48 kHz, ACC 128kbps alt 192kbps

Vill du läsa mer om det pågående föreskriftsarbetet på området kan du göra det på sidan FormatE