Pedagogiskt material

Läs vad vi kan erbjuda i form av pedagogiskt material.

Månadens dokument

Vi presenterar varje månad ett nytt dokument ur arkiven. Ibland är det ett skrivet dokument och andra gånger en karta, ritning eller bild. Det kan vara ett dokument som har något särskilt att berätta – eller så är det bara ovanligt vackert. De visas i en monter och på webben.

Månadens dokument

Studiebesök, visningar och workshop

Välkommen att boka in ett besök hos oss med din klass, kurs, förening eller annan grupp. Vi erbjuder visningar och workshoppar med exempel ur våra samlingar.

Visningar äger rum dagtid. I övrigt hänvisar vi till våra öppna visningar samt visningarna under Släktforskningens dag och Arkivens dag.

I mån av tid kan vi delvis anpassa visningen eller workshoppen efter era önskemål. Boka i god tid!

Vi har färdiga program för lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

 

Kontakta Kristina Nyberg, 010-476 84 48, kristina.nyberg[snabel-a]riksarkivet.se.

För skolor, universitet och myndigheter inom landsarkivets distrikt är visningarna kostnadsfria. För övriga kostar det:
Dagtid 1 400 kr
Kvällar och helger 2 100 kr

Moms tillkommer

Se hela prislistan för tjänster här

Arkivcentrums föreläsningsserie

Landsarkivet erbjuder, i samarbete med andra arkivinstitutioner i Uppsala, varje år ett antal öppna föreläsningar på Arkivcentrum. Under 2019 får vi bland annat höra om dödsstraffets historia, om jojk på fonograminspelningar och vi får också ta del av blommande arkiv.

Föresläsningar - program 2019

Arkivens dag

Arkivens dag, som firas i hela landet, infaller nästa gång lördagen den 9 november 2019 och har temat "Gömt eller glömt".

Ansvarig för sidan/kontakt 
Kristina Nyberg