Vår informationsskrift "Släktforskarna och Krigsarkivet" är tyvärr slutsåld, men kan hämtas som PDF-dokument.

Hitta i Krigsarkivets bestånd

Ämnena nedan hör till de vanligaste forskningsområdena i Krigsarkivet. Under respektive ämne finns texter som beskriver hur man bör gå till väga för att hitta rätt.

1.    Personsökning. Handlingar om personer rör till stor del sådana som har varit anställda inom krigsmakten / försvaret.
1.1 Indelta soldater

1.2 Officerare och underofficerare

1.3 Pensioner

1.4 Värvade och stamanställda soldater

1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

1.6 Domböcker och straffjournaler

1.7 FN-soldater

1.8 Frivilliga i utlandstjänst

1.9 Anställningshandlingar 1900-

1.10 Militära betyg, skepparexamen m. fl. certifikat 1945-

1.11 Patientjournaler

1.12 Skeppsgossar

1.13 Hemvärns- och frivillig personal

1.14 Medaljer och ordnar

1.15 Civilmilitär personal

2. Kartor

3. Byggnader

4. Krigen

5. Uniformer och fanor

6. Fartyg

7. Flygplan och helikoptrar

8. Fordon

9. Vapen

10. Fotografier

11. Bibliotek

Ansvarig för sidan/kontakt 
Bo Berg