foto läsesalenfoto av dombokbild av handskriftbild av framtagning

Hitta hit

Landsarkivet ingår i Uppsala arkivcentrum som ligger på von Kræmers allé 19, i kvarteret Blåsenhus. Karta finns här och på den finns även information om busslinjer i närheten.

Infart till Uppsala arkivcentrum sker enklast från Dag Hammarskjölds väg via Blåsenhusgatan, där det också finns en informationstavla över kvarteret Blåsenhus. Det går också att komma in från Artillerigatan eller Norbyvägen (vid Pedagogicum/Lärarutbildningen).

 

Parkering

Det finns ett antal parkeringsområden runt omkring Uppsala arkivcentrum.Var noga med att läsa på skyltarna vad som gäller på respektive parkeringsområde. Det finns parkeringsplatser som kräver särskilt tillstånd, där bara personal får parkera.

Avgiften är 100 kr/dygn eller 20 kr/timme.

 

Stöd för funktionshindrade

Tre parkeringsplatser är reserverade för rörelsehindrade. Det finns inga trösklar eller nivåskillnader i lokalerna utom om man ska till föreläsningssalen, men dit går det hiss. Dörröppnare finns vid samtliga dörrar.

I läsesalen finns ett höj- och sänkbart bord. Föreläsningssalen är utrustad med hörslinga.

 

Kapprum och förvaringsboxar

Ytterkläder och väskor lämnas i förvaringsboxar och kappskåp som finns utanför läsesalens expedition. Inga väskor eller påsar (inte ens handväskor) får tas med in i läsesalen.

 

Läsesal

I vår läsesal finns det gott om platser, varav många med datorer och några med mikrokortsläsare. Dessutom finns fem forskarrum, varav två grupprum med sju sittplatser. Normalt får originalhandlingar inte tas in i forskarrummen utan man får där arbeta med mikrokort eller via datorer istället.

Använd gärna din bärbara dator i läsesalen. Det finns eluttag men däremot inte trådlöst nätverk.

I anslutning till läsesalen finns en expedition som alltid är bemannad under våra öppettider. Här kan du få hjälp att hitta i våra förteckningar, skriva beställningar och annat.

Läs gärna Riksarkivets gemensamma läsesalsregler för närmare information om vad som gäller.

 

Boka plats

Man kan inte förhandsboka plats i läsesalen. Däremot kan man boka forskarrum i förväg och det görs i expeditionen eller på e-postadress: landsarkivet.ula[snabel-a]riksarkivet.se .

 

Beställning/framtagning av arkivhandlingar

Det material som har filmats, t. ex. delar av kyrko-och domstolsarkiven, är tillgängligt i digitaliserad form via datorerna i läsesalen.
Mikrokort kan beställas fram till läsesalen.

Du som vill läsa originalhandlingar eller titta på mikrokort beställer fram dem i expeditionen. Personalen står gärna till tjänst med råd och anvisningar samt visar hur utrustningen i läsesalen fungerar.

Framtagning av originalhandlingar och mikrokort sker kontinuerligt under våra öppettider. Vi tar inte emot förhandsbeställningar. Du får normalt beställa fram maximalt fem volymer vid varje framtagningstillfälle.

Uppgifter ur kyrkoarkiven yngre än 70 år tillhandahålls av särskilda handläggare. Be personalen i expeditionen om hjälp att kontakta dessa handläggare som vanligen finns tillgängliga måndagar kl. 12.00 – 16.00, tisdagar – torsdagar kl. 9.00 – 16.00 och fredag kl. 9.00 – 12.00.

 

Datorer

På datorerna i läsesalen och expeditionen finns bl.a. följande databaser:

 • Digitala forskarsalen (SVAR)
 • Arkiv Digital
 • Nationell ArkivDatabas (NAD)
 • Riksarkivets bibliotek
 • Bouppteckningsregister för delar av Örebro län (som inte ligger ute på Digitala forskarsalen)
 • Centrala soldatregistret
 • Emibas (om svenska emigranter)
 • Häradsekonomiska kartan
 • Landskapshandlingar och medeltidsbrev
 • Rosenbergs geografiskt-statistiska lexikon
 • Smedskivan
 • Svenska gods och gårdar
 • Svenska ortnamn 1999
 • Sveriges befolkning 1970, 1980 och 1990
 • Sveriges dödbok 1901–2013
 • Begravda i Sverige

 

Avgifter

Att besöka oss och titta på materialet är kostnadsfritt. För uppgifter om avgifter se Riksarkivets avgiftslista.

 

Kopiering och fotografering

I läsesalen kan du fotografera materialet så länge det inte är sekretessbelagt eller kräver särskilt tillstånd. Det går bra att använda egen kamera men då utan blixt. Eget stativ får inte användas men du kan låna kamerastativ av oss.

I expeditionen finns två kameror på stativ för fotografering av originalvolymer, en för papperskopior (A4) och en för digitala kopior. Du fotograferar själv men personalen visar gärna hur det går till. Papperskopiorna kostar 2 kr sidan. För digitala kopior kan du använda medhavt usb-minne eller köpa ett usb-minne på plats.

Landsarkivet saknar tyvärr möjlighet att kopiera kartor och ritningar större än A3. Vid beställning av sådana kopior anlitas ett kopieringsföretag. Beställaren står för samtliga kostnader, inklusive frakt.

 

Lunch/fika

Vid Uppsala arkivcentrums huvudentré finns ett pausrum för besökare. Det är utrustat med spis, mikrovågsugn och kylskåp. Det finns även en automat för kaffe, tevatten och choklad. Expeditionspersonalen kan också lämna upplysningar om närbelägna restauranger.

Det är inte tillåtet att ta med mat eller dryck in i läsesalen.

 

Bibliotek

Landsarkivets bibliotek innehåller handböcker, ordböcker, uppslagsverk, matriklar, tidskrifter och liknande som kan behövas då man läser och tolkar arkivhandlingarna. I biblioteket finns också lokalhistorisk litteratur från vårt distrikt: Dalarnas, Västmanlands, Uppsala, Örebro och Södermanlands län. Litteraturen är inte till hemlån utan får läsas på plats.

 

Hjälp med släktforskning

På tisdagkvällar i september-maj 17.30 - 19.30 finns jourhavande släktforskare från Upplands släktforskarförening på plats för att ge hjälp och råd (ingen föranmälan krävs).

Ansvarig för sidan/kontakt 
Carina Gunnarsson