Landsarkivet i Östersund 

Välkommen!

Välkommen att besöka oss på plats. Som besökare behöver du inte ha några förkunskaper, personalen hjälper dig tillrätta. Vill du forska själv hjälper vi dig också med att komma igång.

Hitta hit

Landsarkivet finns på Arkivvägen 1 i Östersund.
Hitta Landsarkivet i Östersund

Buss:  6:ans buss från Centrum mot Lugnvik och 8:ans buss från Centrum mot Solliden (Museet och Jamtli) stig av vid hållplats Jamtli.


Bil från Centrum: Kör Kyrkgatan fram mot Jamtli (samma sträckning som bussen). Eller kör Rådhusgatan mot Åre, sväng vänster i rondellen in på Arkivvägen vid skylt Jamtli. Bil västerifrån: Sväng höger vid skylt Jamtli.

Promenad: Gångavstånd från Centrum är ca tio minuter. Gå Kyrkgatan mot Jamtli, förbi sjukhuset. Vid korsningen Kyrkgatan - Arkivvägen syns landsarkivhuset till vänster ner mot Storsjön.

Parkering

Parkeringsplatser finns på var sida om entrén vid husväggen, varav en parkering för rörelsehindrade. Dessutom finns möjlighet att parkera på gatan utanför Landsarkivet.

Stöd för funktionshindrade

Alla besökare är välkomna, men tyvärr kan det vara svårt att ta sig uppför trapporna och in genom porten. Vi öppnar gärna porten eller släpper in besökare genom vår ingång i markplan, som finns på gaveln mot Jamtli. Den här ingången fungerar bra om du kommer med rullator, rullstol, barnvagn eller har problem med trappor. 
Kontakta receptionen eller någon ur personalen med porttelefonen som finns i anslutning till gaveldörren respektive till vänster om handikapparkeringen, så kommer vi och öppnar.

Kapprum och förvaringsboxar

Kapprum och förvaringsboxar finns i anslutning till entré och läsesalar.

Läsesal

I vår information finns våra arkivförteckningar samt en mängd olika register. Många register är datoriserade medan äldre register finns på kort eller som böcker. För besökarnas räkning finns 16 datorer med Internetanslutning. På datorerna har du bl.a. tillgång till våra arkivförteckningar i datoriserad form, digitaliserade register samt skannade arkivhandlingar via SVARs digitala forskarsal. Du har också tillgång till Lantmäteriets skannade kartor och akter samt skannade kyrkoarkiv via Arkiv Digital.

En liten del av materialet finns bara på mikrokort och för dessa har vi två platser utrustade med mikrokortsläsare. Fem forskarplatser är avsedda för originalhandlingar.

Boka plats

Du behöver inte boka plats i förväg för att besöka oss. Om det blir kö till våra datorer och mikrokortsläsare tillämpar vi turordning och tidsbegränsning.

Beställning/framtagning av arkivhandlingar

Du kan forska själv i det digitala arkivmaterialet vid våra datorer i läsesalen. Personalen hjälper dig gärna att komma i gång. Originalhandlingar beställs på särskilda rekvisitionsblanketter i informationen. Vi har kontinuerlig framtagning av originalhandlingar som förvaras i Landsarkivhuset. Handlingar som förvaras i någon av våra depåer bör beställas minst en dag i förväg. Kontakta Landsarkivet på telefon 010-476 89 00 eller via mejl: landsarkivet.ola[at]riksarkivet.se.
P.g.a. arbetsbelastning kan vi endast garantera framtagning av tio sådana volymer (arkivenheter) per besökare och dag.

I Nationella arkivdatabasen, NAD, kan du se våra arkivförteckningar:
Nationella Arkivdatabasen 

Du kan också kontakta Landsarkivet.

Datorer

Det finns tretton datorer i läsesalen och ytterligare tre i informationen för besökarna att använda. Använd gärna din bärbara dator i läsesalen. Det finns eluttag men däremot inte trådlöst nätverk.

Avgifter

Det är gratis att besöka oss och studera material i våra läsesalar.

Lunch/Fika

Det finns ett pausrum/fikarum för våra besökare som är utrustat med kokplattor, vattenkokare och mikrovågsugn. Kaffe- och chokladpulver, tepåsar och fikabröd m.m. finns till försäljning.

Bibliotek

Landsarkivet har ett omfattande referensbibliotek. En stor del av bibliotekskatalogen är datoriserad och sökbar via våra datorer och Internet. Jämtlandica/Herjedalica och en del annan litteratur står på hyllor i läsesalarna och i informationen, övriga böcker beställer du genom personalen.

Barn på arkivet

För dig som gör ett besök med små barn finns skötbord. För de lite äldre barnen finns en barnhörna med böcker, spel, kritor och papper.

Kontakt och besök för Landsarkivet i Östersund

  • Postadress: Arkivvägen 1, 831 52 ÖSTERSUND
  • Besöksadress: Arkivvägen 1 (Museiplan)                                                                                                                                                        
  • Faktureringsadress: Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund, FE 182, 838 80 Frösön
  • Bankgiro: 806-3349
  • E-post: landsarkivet.ola[at]riksarkivet.se
  • Telefon, kundtjänst och växel 010-476-70-00, vardagar 09.00-16.00
  • Fax: 010-476 89 20
  • Organisationsnummer: 20 21 00 -1074
Ansvarig för sidan/kontakt 
Agneta Brink