Information till leverantörer som vill skicka faktura till Riksarkivet

Från den 1 april 2019 är det lag på att leverantörer till Riksarkivet skickar oss en e-faktura.

Riksarkivet tar endast emot pappersfakturor för avtal som ingåtts före 1 april 2019.

Faktureringsadress

Riksarkivet
FE 7701
831 90 Östersund

E-faktura

E-faktura skickas i första hand genom PEPPOL. Riksarkivets PEPPOL-ID är: 0007:2021001074

Svefaktura skickas till oss genom Partsidentitet/EDI-adress: 2021001074. Vår operatör är Visma.

Leverantörer som saknar egen teknisk möjlighet att skicka e-faktura kan kostnadsfritt göra detta genom vår portal hos OpusCapita: Länk till Riksarkivets portal hos OpusCapita.

Frågor om fakturering

E-post: ekonomi@riksarkivet.se

Adminstrativa uppgifter

Organisationsnummer: 202100-1074
VAT nummer: SE202100107401
DUNS: 350581070
IBAN-nummer: SE58 1200 0000 0128 1012 1559
SWIFT/BIC: DABASESX

Ansvarig för sidan/kontakt 
Peter Carlsson