Pågående upphandlingar

Vid upphandling och avrop nyttjar Riksarkivet upphandlingsverktyget Tendsign, se www.tendsign.com.

 

Planerade upphandlingar år 2017


Företagshälsovård (avrop)

Tryckeritjänster (avrop)

Städtjänster

Tjänst för kontanthantering (direktupphandling)

Webbshop för tryckeritjänst, profil och presentartiklar (upphandling)

Hyllsystem, Göteborgs landsarkiv (avrop)

Självbetjäningsskanner (avrop)

Film/ficheskanner (avrop)

Lösbladsskanner (avrop)

A0 skanner (avrop)

Utökning av SAN, MKC

VMware host, MKC

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig för sidan/ kontakt
Juridiska enheten
Sidan publicerad: 2013-07-15 | Sidan senast uppdaterad: 2017-01-13