Pågående upphandlingar

Vid upphandling och avrop nyttjar Riksarkivet upphandlingsverktyget Tendsign, se www.tendsign.com.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Juridiska enheten
Sidan publicerad: 2013-07-15 | Sidan senast uppdaterad: 2017-01-13