Varför inspekteras vår myndighet?

Inspektioner utifrån politikområden

Enligt 5§ arkivförordningen (1991:446) ska Riksarkivet regelbundet inspektera arkivvården hos statliga myndigheter, och andra organ som förvarar allmänna handlingar. Inspektionerna genomförs av Tillsynsenheten (TSY) inom Avdelningen för offentlig informationsförvaltning (OFI).

Riksarkivets tillsynsenhet planerar och utför inspektioner i enlighet med en fastställd inspektionsplan.

Från årsskiftet 2013–2014 gör Tillsynsenheten ett systematiskt urval av inspektionsobjekt, där vi går igenom myndighetsgrupper inom ett eller flera politikområden. Syftet med metoden att kunna jämföra och utvärdera resultat för myndigheternas arkivvård inom ett politikområde. När Tillsynsenheten inspekterat samtliga valda objekt inom ett politikområde, sammanställer vi resultatet i en rapport, som ska ge en överblick över arkivverksamheten hos statliga myndigheter m.fl.

Hittills har vi skrivit rapporter inom fem olika politikområden där inspektionerna är klara: Arbetsmarknad, Lag och rätt, Utbildning och forskning, Kultur och Finans. För närvarande pågår arbete med politikområdet Social och Näring.

Rapporterna tar upp

  • Tillsynsuppdraget
  • Sammanfattning av förelägganden för respektive politikområde
  • Tendenser
  • Särskilt om myndigheter inom politikområdet
  • Statistik
  • Inspektionsplaner

Läs de sammanfattande rapporterna för

Ansvarig för sidan/kontakt