I landsarkivets bibliotek finns böcker och tidskrifter med anknytning till den forskning som bedrivs hos oss. Vi har en betydande samling böcker inom området person– och släkthistoria, liksom lokalhistorisk litteratur från Västra Götalands län (och även för Värmlands län som tidigare hörde till landsarkivets distrikt).

Många av våra böcker är placerade i forskarsalen och direkt tillgängliga för besökare. Våra övriga böcker kan beställas genom expeditionen.

Landsarkivets böcker är endast till utlån inom huset.


Öppettider

Biblioteket är tillgängligt under samma öppettider som landsarkivet i övrigt. Se Öppettider Göteborg här.


Kontaktperson

Per Forsberg
Telefon: 010–476 78 09 (anträffbar måndag, onsdag och fredag)
E-post: per.forsberg[at]riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Elisabet Sandström