Myndigheten aviseras normalt fyra veckor innan en inspektion. Till aviseringsskrivelsen bifogas den frågechecklista som kommer att användas vid inspektionen. I annat fall framgår det av aviseringen vilka delar av myndighetens arkivvård som kommer att inspekteras.

Av aviseringen framgår vilka hos myndigheten som förväntas delta vid inspektionen. De som bör delta är

  • den formellt ansvariga för arkivvården,
  • den som praktiskt arbetar med arkivfrågor samt
  • andra personer som arbetar med hanteringen av allmänna handlingar, t.ex. registrator och it-ansvarig.

Arkivredovisning, d.v.s. arkivförteckning och arkivbeskrivning, samt övriga relevanta handlingar som anges i aviseringen bör hållas tillgängliga vid inspektionen. Riksarkivet kan även göra oanmälda inspektioner, i det fallet får myndigheten istället för en avisering skriftlig information av inspektören när denne kommer till myndigheten.

Ansvarig för sidan/ kontakt
Ulrica Hofverberg
Sidan publicerad: 2013-08-27 | Sidan senast uppdaterad: 2015-07-03