Enligt bibeln skall den som inte arbetar heller inte äta. Och det talesättet har varit rådande långt fram i tiden.
Under 1800-talet inriktades fattigvården mot att ta hand om de som inte kunde arbeta, till exempel gamla, sjuka eller personer med funktionsvariationer. De kunde då hamna på fattiggården eller fattighuset.
Läs igenom dokumentet, och använd dig sedan av frågorna.

En tryckt text  Klicka på bilden för förstoring

Till frågornaDokument Östersunds kommunarkiv, Fattigvårdsstyrelsen i Östersund, DIII:4

Frågor: 

  1. Vilken tid är dokumentet ifrån?
  2. Vem har skrivit det?
  3. Varför har det skapats?
  4. Vad kan du utläsa ur dokumentet? 
  5.  Vad säger dokumentet om dess samtid?
  6. Vilka frågor väcker det hos dig?
  7. Jämför dokumentet med din egen samtid, vad kan du berätta?
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg