Möt källorna

historia i original

"Möt källorna" är Riksarkivets digitala läromedel för skolan. Här finns unika källor till den svenska historien, anpassade för högstadiet och gymnasiet. Riksarkivet är Sveriges största skattkammare för originalkällor – hos oss finns 80 mil med arkiv.

Arkivmaterialet har skapats av offentlig förvaltning, personer, föreningar, företag etc. som ett led i deras verksamhet - från medeltiden fram till idag. Arkiven är obearbetat råmaterial till kunskapen om det svenska samhället och är därför en unik resurs för lärande.
Eleverna måste själv sätta samman källor, tolka dem och analysera dem för att förstå ett historiskt förlopp.

Målet med Möt källorna är inte att lära ut fakta om historia - det klarar skolan av själv - utan att:

  • Erbjuda ett lustfyllt lärande genom utforskande av historiska dokument
  • Stimulera till källkritiskt tänkande
  • Ge nya perspektiv på nutiden
  • Erbjuda källor som grund för egen forskning, skapande och berättande
Till personödena och uppgifterna!
En gammal läsesal där människor sitter med stora högar med böcker och arkivhandlingar. I salen finns även ungdomar i färg inklippta. De studerar också arkiv.

Samarbetet med skolan

Källorna och övningsuppgifterna som vi har tagit fram är kopplade till läroplanerna, framförallt i historia, och har ett enkelt tilltal. Källorna kommer från olika delar av landet och är utvalda med tanke på att de ska belysa viktiga ämnen eller händelser på ett jordnära och intresseväckande sätt. Kopplingen till läroplanen hittar ni genom länken "Centralt innehåll" på respektive personödes sida.

Riksarkivets källor

I Möt källorna presenteras några få exempel från Riksarkivets arkiv. Riksarkivets arkiv för övrigt kan användas fritt i våra läsesalar. Ca 3 % är digitaliserat och är gratis tillgängligt för skolor i vår Digitala forskarsal SVAR. Översikter över våra arkiv hittar du i Nationell Arkivdatabas NAD.

Välkommen att ta del av Sveriges historia på riktigt!

Under varje personöde nedan hittar du tema och uppgifter!

Posterbild för filmen Arkiv - vad är det? 

Vad är egentligen arkiv?
I filmen får du förklaringen!

Lärarhandledning

En bild av elever i en skolsal, lärarinnan längst bort i rummet
Gå till lärarhandledningen
Ida

IdaLarssonFotopuff1filter.jpg
Carl Magnus

carlmagnusframsidan1filter.jpg
Olof

olofpufffram1filter.jpg
Sophia

Sophiaframsida1filter.jpg
GW Tibell

Gustaf_Wilhelm_af_Tibellpuff1filter.jpg
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg