Handläggningstiden för ärenden kan skilja sig åt mellan olika ärendetyper och ibland mellan olika orter. Inom varje ärendetyp tas alla ärenden i turordning  efter det datum som ärendet kommit in och diarieförts hos myndigheten. Riksarkivet tar emot cirka 130 000 förfrågningar per år och handlägger ärenden i turordning. Vi finns på följande orter; Göteborg, Härnösand, Lund, Stockholm (Marieberg och Täby), Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund, läs mer här.

Både hur lång kön för din ärendetyp är och hur omfattande och komplicerad frågan är påverkar handläggningstiden. De arkiv som vi förvarar har skapats under lång tid, de flesta långt innan informationen blev digital. Det innebär att vi ofta får söka i handskriven information som har skapats för ett annat ändamål än den vi idag vill använda den till. Endast 5 procent av Riksarkivets analoga arkivmaterial är digitaliserat. Sökningar och handläggning görs därför mestadels manuellt och är tidskrävande.

Det är viktigt att din fråga är tydligt ställd och att de uppgifter som vi frågar efter i formuläret är ifyllda, för att vi ska kunna påbörja ärendet så snabbt som möjligt. Förfrågningar som görs via webbformulär diarieförs automatiskt och som beställare får du direkt en bekräftelse med ditt diarienummer till din e-postadress. Saknar du ingångsuppgifter som formuläret kräver, till exempel födelse-/dödsdatum eller födelse-/dödsår, kan Riksarkivets kundtjänst i de flesta fall hjälpa dig med sådana uppgifter.

Kundtjänstens öppettider

Kundtjänsten är öppen helgfria vardagar 09.00-16.00, 010-476 70 00.