Med ordet queer menar vi här sexualitet som inte följer heteronormen. Queer som identitet kan innebära en önskan att inte behöva definiera sitt kön eller sin sexuella läggning. Med exemplen på sidan visar vi att människor har agerat normbrytande under alla tider.

 
Therese Andreas Bruce 
 

 

Homosexualitet under 1700-talet 
 

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg