Nedan finns ett antal artiklar rörande tryckfrihetsförordningen, handlingoffentligheten och yttrandefrihetsgrundlagen. Artiklarna kan med fördel användas i undervisning eller som diskussionsunderlag.

Vad är Tryckfrihetsförordningen

Vad innebär Tryckfrihetsförordningen idag? Vad är allmän handling och vilka handlingar hålls hemliga?

Vad är tryckfrihetsförordningen

Varför var Sverige först?

Varför blev Sverige första land i världen med tryckfrihet och offentlighetsprincip? Och vad hände sedan?

Varför var Sverige först?

 


Tryckfrihetens förkämpar

Peter Forsskål och Anders Chydenius har betraktats som två av de viktigaste tänkarna och aktörerna bakom framväxten av Tryckfrihetsförordningen.

Tryckfrihetens förkämpar

Trycksaksexplosionen

När tryckfriheten kom och det blev fritt att säga sin mening tryckte många upp skrifter och broschyrer. Situationen liknar kanske dagens mediesamhälle?

Trycksaksexplosionen


Arkivbesök 1772

Advokaten Pehr Höppener försökte tidigt att använda sig av offentlighetsprincipen. Han besökte slottet för att ta del av Rådets arkiv, det fick ödesdigra konsekvenser.

Arkivbesök 1772

Censur som begränsade tryckfriheten

Vi har haft censur i Sverige före 1766 och under andra världskriget. Hur gick det till då?

Censur i Sverige

 


Filmcensuren - det svenskarna inte fick se

På ett område har vi haft censur i Sverige ända fram till 2011 - nämligen för film. "491" var en av de filmer som fick flera scener bortklippta av Biografbyrån.

Filmcensuren - det svenskarna inte fick se

Öppna och hemliga handlingar

De flesta handlingar som kommer till Riksarkivet öppna för alla. Men vissa av handlingarna hemligstämplas - varför då?

Hemliga handlingar


Arkiven och offentlighetsprincipen

 

Arkiven behövs för att Offentlighetsprincipen ska fungera i praktiken. Men vad är arkiv egentligen? Läs mer om det och se vår film.
Arkiv - vad är det

Använd offentlighetsprincipen

Hur kan man använda offentlighetsprincipen? Se några exempel.

Offentlighetsprincipen idag


Dagens debatt

Varje dag händer det saker som utmanar tryckfriheten och yttrandefriheten och som skapar debatt.

Dagens debatt

Ansvarig för sidan/kontakt 
Maria Press