Parallellt med Tryckfrihetsförordningen så finns andra lagar som begränsar befolkningens handlingsutrymme. År 1910 kom den så kallade preventivmedelslagen som var ett tillägg i både strafflagen och tryckfrihetsförordningen. Preventivmedelslagen innebar att man inte fick sprida information om preventivmedel till allmänheten. Det ansågs osedligt.
Så här lyder lagtexten (moderniserad stavning) :
”Framställning, som sårar tukt och sedlighet; utbjudande till salu av föremål som är avsett för otuktigt bruk eller till att förebygga följder av könsumgänge; samt, under sådana förhållanden att allmän fara för andras förförelse därav kommer, försök att förleda till användandet av föremål, som nu sagts, och meddelande av anvisning om sättet för deras användande; brottet skall straffas enligt allmän lag, och skriften konfiskeras.” (Tryckfrihetsförordningen § 3:13)

Inte förrän 1938 blev det tillåtet i Sverige att upplysa om preventivmedel.
År 1914 publicerade tidningen Fäderneslandet ett antal annonser som av Svea hovrätt förklarades brottsliga med hänvisning till den del av tryckfrihetsförordningen som är citerad  ovan. Läs dokumentet och svara på frågorna.

Urklippta annonser på ett papper 

Källa: Ur Tryckfrihetsexpeditionens arkiv, volym FI:1, brottsliga annonser 1914.

Frågor

Identifiera dokumentet:
1. Vilken typ av källa är det?
2. Vem har skapat den?
3. I vilket syfte har den skapats?

Arkivfrågor:
1. Vad handlar annonserna om?
2. Vilka ord har man använt för att beskriva vilken typ av varor det är som säljs?

Diskussionsfrågor:
1. Två av annonserna ansågs inte vara olagliga, vad är skillnaden mellan dessa jämfört med de övriga annonserna? Håller ni med om hovrättens beslut att det är skillnad annonserna emellan?
2. Jämför med idag, skulle annonserna vara okej i en tidning idag?
3. Idag är sexualundervisning en självklar del av skolan. Med ledning av innehållet i dokument och lagtext, hur tror ni det var 1914?
Ansvarig för sidan/kontakt 
Mona Bergman