Alla allmänna handlingar är dock inte offentliga, fria, och viss information lämnas inte ut till vem som helst. Uppgifter kan hemlighållas exempelvis med hänsyn till människors personliga integritet eller rikets säkerhet. Den lag som styr vilka handlingar som är offentliga eller inte offentliga är Offentlighets- och sekretesslagen.
För att skydda den personliga integriteten är känsliga uppgifter, om till exempel hälsa, sexuell läggning, missbruk eller ekonomiska förhållanden, sådant som regleras i Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretesstiden för denna typ av uppgifter är 70 år och innebär att så länge informationen är äldre än 70 år så är den fri.
Läs dokumentet från Norrala kyrkoarkiv och svara på frågorna.

En blankettKlicka på bilden för förstoring
Källa: Riksarkivet Härnösand, Norrala kyrkoarkiv, volym HVIa:1, bilaga till död- och begravningsbok.

Frågor

Identifiera dokumentet

  1. Vilken typ av källa är det?
  2. Vem har skapat den?
  3. I vilket syfte är den skapad?

Arkivfrågor:

1. Vem handlar dokumentet om?
2. Vad är angett som dödsorsak?
3. Vad står det om personens begravning?

Diskussionsfrågor:
1. Vad är det som gör att detta är en allmän handling?
2. Detta dokument är daterat den 27 september 1902. Om datumet istället hade varit den 27 september 2002, hade dokumentet varit en offentlig handling eller inte?
3. Vad anser du vara känsliga uppgifter som bör skyddas med tanke på den personliga integriteten? Tror du att detta kan förändas över tid?
4. Vilka typer av uppgifter skulle du inte vilja att andra fick reda på om dig?