Vissa boktryckare satte igång att trycka upp protokoll från domstolar för att sprida dem till allmänheten. På så vis kunde folket själva läsa och se hur landet sköttes och information kunde spridas på ett helt annat sätt än tidigare. Detta blev en lönsam affärsidé. Tryckfriheten och offentlighetsprincipen blev ett vapen för den vanliga människan mot makthavarna och deras beslut.
År 1772 publicerades en rad skrifter och politiska småtryck, bland annat med titlarna ”Stockholms sqwallerbytta”, ”Vet hut och skäms” och ”Ur wägen! Ur wägen! alt pillerpack”. Den sistnämnda, ”Ur wägen! Ur wägen! alt pillerpack”, trycktes av Wennberg och Nordström i Stockholm, men författaren är anonym.

Läs delar av skriften och svara på frågorna:

Ett tryckt dokument Klicka på bilderna för förstoring

Ett tryckt dokument 

Ett tryckt dokument 

Ett tryckt dokument 

Avskrift (pdf)

Källa: Tryckt skrift "Ur vägen, ur vägen allt pillerpack!". Anonym författare.
Skriften finns tillgänglig hos Kungliga biblioteket som e-bok.

Frågor

Identifiera dokumentet:
1. Vilken typ av källa är det?
2. Vem har skapat den?
3. I vilket syfte har den skapats?

Arkivfrågor:

1. I de första två verserna är det inte författarens egen röst som kommer till tals, utan vilkas?

Diskussionsfrågor:

1. Vilken samhällsklass tror ni att författaren tillhörde? Verkar författaren ha varit en beläst person?
2. Kan man jämföra skrivandet och tryckandet av den här skriften med dagens visselblåseri? Alltså att man offentliggör olika former av missförhållanden?
3. Kan du se några likheter mellan situationen under åren som följde tryckfrihetsförordningens införande 1766, när tryckfriheten var helt ny för människorna, och mediesituationen idag?
4. Kan skriften användas som historisk källa för att få veta mer om 1770-talets Sverige? Värdera källan.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Mona Bergman